حاجی بابایی :  امروز سخن‌گفتن با ترامپ را ننگ ملت ایران می‌دانیم

مهر نوشت: رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ملت مذاکره با آمریکا را تشت از آسمان افتاده‌ می‌داند، گفت: امروز سخن‌گفتن با ترامپ را ننگ ملت ایران می‌دانیم.

حمیدرضا حاجی بابایی امروز دوشنبه در جمع راهپیمایان ۱۳آبان با اشاره به اینکه انقلاب ما برای استقلال کشور و حاکمیت مردم بر کشور در ۲۲ بهمن ۵۷ توانست سرنوشت و حاکمیت کشور را به دست بگیرد، اظهار داشت: از همان روزها دشمنی های آمریکا علیه کشور ما شروع شد. در طول ۴۰ سال گذشته آمریکا علیه ملت ما توطئه های متعدد کرد.

وی تصریح کرد: استکبار در شهریور ۵۷ مردم تهران را به خاک و خون کشید و در تمام شهرها ملت بزرگ ایران را به خاک و خون کشید و بعد از پیروزی ملت بزرگ ایران جنگ هشت ساله را شکل داد و بیش از ۲۰۰ هزار نفر از جوانان کشور را به شهادت رساند.

دشمنی آمریکا همچنان ادامه دارد

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: آمریکا کودتاهای گوناگونی علیه ملت ایران شکل داد و منافقین را تجهیز کرد تا در کوچه ها و خیابان ها مردم ایران را به خاک و خون بکشند. این دشمنی آمریکا همچنان ادامه دارد. آمریکا یک روز از فکر توطئه علیه ملت ما فروگذار نکرده است.

حاجی بابایی با اشاره به اینکه این روزها بزرگترین جنگ بین ایران و آمریکا را داریم و آن جنگ اقتصادی است، گفت: در سال های اخیر آمریکا وقتی متوجه شد هیچ کشوری نمی تواند علیه ایران جنگ راه بیندازد جنگ اقتصادی را شروع کرد. ادای محبت نسبت به ایران را درآورد و با تبلیغات گسترده جهانی گفت می خواهیم ملت ایران در بهترین موقعیت ها قرار بگیرد و به همین دلیل طرفدار مذاکره با ایران هستیم.

وی یادآور شد: برخی هم ناشیانه و ناآگاهانه به‌ملت ایران گفتند اگر می خواهید مشکل اقتصادی حل شود هیچ راهی نیست جز مذاکره با آمریکا.  

 امروز آمریکا با نان مردم، با شغل مردم و رفاه‌مردم بازی می کند

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آمریکا مذاکره را انجام داد و تعهد های گوناگون داد، ما سختی های فراوانی دیدیم و متحمل هزینه های بالای هسته ای و کشوری شدیم اما آمریکا به راحتی پیمان خود را شکست، تصریح کرد: امروز آمریکا با نان مردم، با شغل مردم و رفاه‌مردم بازی می کند.

حاجی بابایی با تاکید بر اینکه مردم ایران کاملا آمریکا را شناخته  اند و قاطبه ملت ایران از نوع عملکرد و دشمنی آمریکا ناراضی هستند و شعار مرگ بر آمریکا را سر می دهند، افزود: در سال های اخیر متاسفانه برخی تفکرات دوگانه جنگ و صلح را برای برون رفت از مشکلات مطرح‌کردند. اما هم جنگ و هم صلح پیشنهاد مردود بود. رهبری فرمودند نه جنگ نه صلح بلکه مقاومت. به ایران باید تکیه‌کرد به کار و جوانان دانش آموخته باید اتکا کرد.

انتصاب آمدنیوز به یک نفر کوچک کردن توطئه است

وی بیان داشت: امروز همه تفکرات سیاسی اعتقاد دارند که‌مقاومت جواب داده است. مقاومت باعث شد پیشرفته ترین پهپاد آمریکا توسط تکنولوژی برتر و جوانان شجاع ما ساقط شود. موفق شدیم با اقتدار کشتی آمریکا را متوقف کنیم و دیدیم هیچ غلطی هم نتوانستند بکنند.

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آمد نیوز را تسخیر و ساقط کردیم. آمد نیوز مال یک نفر نیست. انتصاب آن به یک نفر کوچک کردن توطئه است. آمد نیوز توسط سه‌کشور آمریکا و انگلیس و فرانسه هدایت و حمایت می شد.

حاجی بابایی با اشاره به اینکه در طول ۴۰ سال گذشته رمز موفقیت ما انقلابی گری بوده است، مقاومت و تکیه بر ارزش های بزرگ انسانی و اسلامی رمز موفقیت است، اظهار داشت: در هشت سال دفاع مقدس پیروز شدیم چون انقلابی عمل کردیم. توانستیم اطلاعات دنیا را محاصره و ساقط کنیم چون انقلابی گری کردیم. وجود موشک های با برد چندهزار کیلومتری ایران به دلیل انقلابی گری است. در مقابل هرآنچه‌کاستی و ناموفقیت است از آن مذاکره و غیر انقلابی گری است.

‌وی با بیان اینکه مسئول انقلابی یعنی کسی که کم از بیت المال برداشت می کند اما با تمام توان برای مردم تلاش می کند، تصریح کرد: انقلابی گری یعنی بدون رانت کار کردن، انقلابی گری یعنی عاشورایی بودن، در خدمت مردم بودن. در مقابل غیرانقلابی گری یعنی اشرافی گری و جدایی از مردم، یعنی فدایی حزب و گروه بودن.

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این حرف من یک تحلیل است و به مسائل سیاسی آن برنگردانید، افزود: در کلان کشور دیدیم با آمریکا مذاکره کردیم و جیب های ما خالی تر شد، تورم بیشتر شد، حتی یک مشکل حل نشد. باید بدانیم هرآنچه از دست دادیم به دلیل کوتاه آمدن در برابر آمریکا بود.

حاجی بابایی با اشاره به اینکه قاطبه ملت ایران به این نتیجه رسیده که رمز موفقیت کشور پشت سر رهبر ایستادن است، موفقیت دولت انقلابی، مجلس انقلابی و قوه قضائیه انقلابی می خواهد، اظهار داشت: اگر در کشور مجلس انقلابی قدرتمند داشته باشیم،  اگر دولت انقلابی داشته باشیم وضعیت اقتصادی اینگونه نمی شود. باید بپذیریم ضعف های امروز کشور مال غیر انقلابی عمل کردن است.

وی با بیان اینکه در گام دوم انقلاب یکی از مهم ترین رویکردها عدالت است،  ما امروز رفتارها و انجام عمل اقتصادی را عادلانه نمی دانیم،  اعتقاد داریم خیل جمعیت کشور باید از عدالت برخوردار شوند و فاصله طبقاتی کاهش یابد، تصریح کرد: نمی پذیریم حتی از مجلس و دولت که در برخورد با حقوق ها میلیون ها نفر از افراد در سختی زندگی کنند،  کارمندان در سختی زندگی کنند و فاصله طبقاتی زیاد باشد.

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کشور ما مسئولین خدمت گذار فراوانی دارد که در خدمت مردم هستند اما کسانی داریم که با مردم نیستند،  فکر نکنید فقط از یک جناح سیاسی حرف می زنم. در تمام جناح ها چنین افرادی داریم، افزود: از قوه قضاییه می خواهیم هرکسی دست اندازی به بیت المال کرده است در انظار عموم محاکمه شود. می خواهیم قوه قضائیه پشتیبان ملت باشد. مجلس و دولت هم حرکت انقلابی کند از آن ها پشتیبانی می کنیم.

حاجی بابایی خاطرنشان کرد: این انقلاب قدرتمندانه حرکت می کند و تمام آمار ها حاکی از آن است که ایران هر روز قدرتمند تر حرکت می کند. آمریکا کاملا در منطقه شکست خورده است و هیچ عملیات نظامی علیه ملت ایران نمی تواند بکند و در جنگ اقتصادی هم شکست خورده است.

ملت مذاکره با آمریکا را تشت از آسمان افتاده‌ می داند

وی با اشاره به اینکه آمریکایی ها به این نتیجه رسیده اند که در تحریم شکست خورده اند، در داخل هم ملت ایران شرافتمند ترین ملت است، ادامه داد: مردم ما از دولت و مجلس راضی نیستند. از قوه قضاییه هم به خاطر اقدامات اخیرش رضایت دارند. مردم از نظام و انقلاب و شهیدان خود رضایت دارند و به این خاطر به میدان می آیند.

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: این ملت مذاکره با آمریکا را تشت از آسمان افتاده‌می دانند، هر مسئولی که بخواهد مذاکره کند می خواهد مقاومت ملت را بشکند و با مردم ستیز کند و عزت مردم را بشکند.  

حاجی بابایی بیان داشت: پهپاد آمریکایی با مذاکره پایین نیامد، امروز سخن‌گفتن با ترامپ را ننگ ملت ایران می دانیم.

کد خبر 1317539

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 1 =