"خبرآنلاین" خبرگزاری مورد علاقه من است واز هفته گذشته پیگیر مصاحبه وگفتگو درباره عملکرد نفتی آقای احمدی نژاد بودم

لذا شنبه عصر به اين خبرگزاري رفتم وبا سه تا از خبرنگاران اين حوزه روبرو شدم، شب گذشته محورهاي عملكرد احمدي نژاد در حوزه توسعه ميادين نفت وگاز، نيروي انساني، جابجايي مديران، بحث تجارت نفت و فراورده ها ( سواپ ،بنزين پتروشيمي ها وبابك زنجاني) سازمانهاي بين المللي نظير اوپك را مرور ويادداشت كردم و سر كار خانم فكري سوال را از بابك زنجاني ودستهاي پشت پرده فساد ايشان را مطرح كرد ولي من ترجيح دادم كه بحث را كلي آغاز كنم وبه اين سوال هم جواب دهم، پس از مصاحبه هم تاكيد كردم كه مطلب پياده شده براي ويرايش واصلاح براي من ارسال وپس از آن منتشر گردد.

شادروان آقاي هاشمي در سالهاي اخير هفته اي يكبار خاطره اي از رفتار، گفتار وعملكرد معجزه هزاره سوم را بيان ميكرد و اجازه نميداد تا حافظه تاريخي ملت اين عملكرد را فراموش كند و راه ورود مجدد پوپوليستها را به فضاي سياسي كشور مي بست.
سياست هاي غلط نفتي سوبرداشت
در همين راستا من نيز گريزي به سياستهاي غلط وتصميمات غير كارشناسي احمدي نژاد زدم وبه مواردي از قبيل مافياي نفتي، بردن نفت به سفره مردم ، استخدام چوپانان( خطبانان) و...... زدم، سوژه آخر براي خبرنگار جالب بوده وقبل از ويرايش آن را از كل مصاحبه جدا و منتشر كرد وباعث سوء برداشت دو طيف شد١- پرسنل شريف وزحمتكش نفت كه در آن دوران به جمع خانواده نفت اضافه شده بودند٢- افرادي كه مطلب را توهين به چوپاني وشغل شريف آنان قلمداد كرده بودند.
"دلواپسان نفتي" هم تلاش كردند كه از اين مطلب استفاده كنند و فضا سازي وجنجال نمايند.
لذا توضيح دادم كه چوپاني شغل انبياء بوده و مورد احترام ، ضمنا مطلب بيان شده براي نشان دادن تصميمات غلط وبي ضابطه دولت نهم بوده و ربطي به پرسنل نفت نداشته است.
انتشار اين مصاحبه با استقبال گسترده سايتهاي اجتماعي وسياسي قرار گرفت ولي در كانالهاي وگروههاي نفتي با نقد وبعضا انكار مواجه شد كه ترجيح دادم بحث را ادامه ندهم در حاليكه براي همه موارد بيان شده در مصاحبه مستند ودليل داشتم.
اين روزها نفتي ها به شدت در مسائل پرسنلي وقراردادي حساسيت دارند و آزمون استخدامي نفت هم به علت اختلافات موجود در ضوابط تاييد صلاحيت تعليق شد وبه نظر ميرسد اين قصه سر دراز دارد وپايان يافتني نيست.
اخيرا آقاي اوحدي دبير ستاد توسعه روابط اقتصادي عراق به معاونت سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري منصوب شده وستاد بدون دبير مانده وتحولات عراق همراه با تغييرات در تعرفه هاي گمرگي وروابط خارجي عراق باعث نگراني هيات مديره شده ولذا در عصر يكشنبه جلسه فوق العاده هيات مديره داشتم تا با همفكري به يك راهبرد ميان مدت در بازار عراق برسيم.

١٢+ ١٠ گزاره براي بازار عراق
من ١٢ گزاره را در رابطه با سه ضلع درگير در بازار عراق( حكومت عراق، حكومت ايران، بخش خصوصي) مطرح كردم وراه حلها را هم بيان كردم، با همفكري همكاران اين گزاره ها به ٢٢ مورد افزايش يافت وبعد از دو ساعت گفتگو مقدمات اين "راهبرد" تدوين شد.
مقرر شد اتاق مشترك تحليل خود را بر مبناي موارد فوق تهيه وگزارش ان را به شوراي امنيت وساير مراجع ذي نفوذ ارسال نمايد.

 

فاجعه خصوصي سازي از نگاه مهندس نوروززاده
پس از آن به اتفاق بعضي از اعضا شوراي راهبردي وكميته هاي "سنا"( ستاد نفت وانرژي دكتر روحاني) به ديدار آقاي مهندس نوروززاده رفتيم كه اخيرا به معاونت وزير و رياست شركت ملي پتروشيمي انتخاب شده است.
من ودوستان ديدگاههاي خود را درباره نحوه فعال شدن NPC و لزوم اشراف اين سازمان بر هلدينگ ، ضروروت برند سازي مجدد واستفاده از پتانسيل اين شركت جهت تكميل پروژه هاي نيمه تمام بيان داشتيم وايشان ضمن استقبال از ديدگاه اعضاء به فاجعه خصوصي سازي وتبعات آن بر شركت ملي پتروشيمي اشاره كرد وبرنامه هاي خود را براي خروج از اين وضعيت بيان نمود ودعوت من را براي عضويت در شوراي سياست گذاري "كنفرانس نفت ٢٠١٨" پذيرفت.
دوشنبه را در اتحاديه اوپكس سپري كردم، ابتدا جلسه شوراي سياست گذاري نشريه را داشتيم كه درباره تقسيم بندي مطالب نشريه به جمع بندي رسيديم و آقاي مدير قمي كارشناسان ارشد اوپك كه اخيرا بازنشست شده موافقت نمودكه در تهيه محتوي نشريه وسايت انگليسي اتحاديه كمك كند.

سپس نشست "كميته تدوين استراتژي "با حضور اقاي مهندس عليرضا سياسي (كارشناس ارشد مباحث تشكلي ) برگزار شد ومباحث بسيار خوبي مطرح شد وايشان موافق تدوين استراتژي نبود وبر advocacy تاكيد داشت.
اخيرا معاونت تشكل هاي اتاق ايران اقدام به رتبه بندي تشكل ها نموده واوپكس جزو اتحاديه هاي خوب ارزيابي شده است.
مقررشد با توجه به ارزشيابي اتاق ايران، اقاي سياسي بيشنهادات خود را در مورد فعال شدن بخش پژوهش وامور بين الملل اتحاديه تدوين نمايد وبراي اجراي آن با اتحاديه همكاري نمايد.
پس از آن در كميسيون انرژي اتاق مشترك شركت كردم وتحولات اخير در بازار انرژي وروابط ايران وعراق را تشريح كردم واز نماينده شركت پخش كه در جلسه حضور داشت خواستار عرضه فراورده صادراتي به مقصد عراق وافغانستان شدم.
استقبال از كميسيون انرژي چشمگير ميباشد وضروريست كه جلسات بعدي در محل اتاق ايران برگزار گردد.

مديريت بحران و موسسات غيرانتفاعي
جلسه كميسيون را براي رفتن به دفتر اقاي شريعت وزير صمت ترك كردم وبيش از يكساعت با اقاي احمديان مشاور اجرايي وزير درباره روابط ايران وعراق، آزاد سازي قيمت وكيوم و،،،، گفتگو داشتم ونهايتا از وزير براي سخنراني در همايش سالانه اتحاديه در ٢٦ دي ماه دعوت بعمل آوردم.
سه شنبه به ديدار آقاي شافعي رياست اتاق ايران رفتم وبا توجه به نشست هفته قبل موسسات غير انتفاعي براي "مديريت بحران" از ايشان خواستم كه اتاق رهبري اين جريان را بعهده بگيرد وفراخوان گردهمايي موسسات غير انتفاعي فعال در زلزله كرمانشاه را بعهده گيرد كه با استقبال ايشان مواجه شد.
ديدگاهم را درباره اصلاح قانون ماليات ارزش افزوده واعضاء غايب اتاق تهران وايران بيان داشتم وخواستار اقدام قانوني ايشان شدم.
در بازگشت از اتاق ميزبان نمايندگان موسسات خصوصي فعال در زلزله كرمانشاه بودم وگزارشي از جلسه با رياست اتاق را بيان داشتم ودرباره چگونگي سازماندهي مديريت بحران در بخش خصوصي تبادل نظر وتقسيم كار كرديم.
نمايندگان اتاق عازم بصره هستند تا از نمايشگاه نفت بصره بازديد نمايند
تولد نوه ششم و جمع برادران در كرمان

منهم دعوت داشتم ولي براي شركت در مراسم ازدواج خواهر زاده ام عازم كرمان شدم
خوشبختانه در شب ميلاد پيامبر اكرم نوه دختريم صحيح وسالم بدنيا آمد وتعداد نوه ها به عدد ٦ رسيد.

 

کد خبر 735166

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =