تیتر سه وبلاگ‌ها

  • زنان، قتل‌های ناموسی و خانه‌ای که «پدری» نیست

    زنان، قتل‌های ناموسی و خانه‌ای که «پدری» نیست

    فقط اینکه گفته شود او آبروی خانواده را برده، کافی است؛ او را می‌کشند چون «غیرتشان» اجازه نداده، چون آبروی خانواده لکه‌دار شده، چون آن‌ها حق دارند جان خواهر، مادر یا همسرشان را برای حفظ این آبروی خانوادگی بگیرند.

  • چرا در ایران زنان درس می‌خوانند، مردان کار می‌کنند؟

    چرا در ایران زنان درس می‌خوانند، مردان کار می‌کنند؟

    پیشرفت زنان ایران با چه موانعی روبروست و از کجا ضربه می‌خورد؟ از دیدگاه‌های عقب افتاده فرهنگی و عرفی برای عقب راندن زنان؟ از تلاش برای در خانه نگه داشتن زنان و از طرفی بی‌ارزش شمردن کار خانگی؟ از سیاست‌های غلط اقتصادی و توجه نکردن به پیشرفت زنان برای ساختن جامعه‌ای برابرتر؟ از کجا؟