یکشنبه 29 مهر 1397

شمس‌زاده، امیرحسین

مدرک کارشناسی در رشته MIS از دانشگاه ایالتی نیویورک / مدرک کارشناسی ارشد در رشته EMBA از دانشگاه شهر نیویورک در مدرسه تجاری
  • نمادی به نام موفقیت اقتصادی

    - «نماد» ها گاه فرآیند تفهیم یک پروسه پیچیده را در حد تابلویی ساده طراحی می کنند که می توان آن را به راهی میانبر در مسیر «درک مطلب» تشبیه کرد.

آرشیو ماهانه