مهدی زارع

يكسال پس از وقوع بزرگترين زلزله تاريخ ژاپن كه از بزرگترين زلزله هاي ثبت شده در تاريخ بشر نيز بود، درسهاي بسياري از اين رخداد و سونامي بعد از آن وجود دارد كه در سطح جهان حايز اهميت براي مرور و يادگيري است كه مي توان از خسارتبار ترين زلزله تاريخ بشر (بانك جهاني خسارت آن را 235 ميليارد دلار براورد كرد) در يكي از پيشرفته ترين كشور هاي صنعتي جهان در يكسال گذشته آموخت. در نوشته حاضر ابتدا به مشخصات اين رويداد مي پردازيم و سپس به برخي از مهمترين درسها و تبعات اين زلزله اشاره مي شود.

1- معرفي : زمينلرزه توهوكو، سنداي ژاپن در در ساعت 14:46 روز جمعه 11 مارس 2011- 20 اسفند 89- به وقت محلي با بزرگاي 9.0 در 125 كيلومتري شرق ساحل هونشو ژاپن و 380 كيلومتري توكيو بخش هاي وسيعي از ژاپن و قسمتهايي از شرق چين و روسيه را به لرزه درآورد. كانون زلزله در ژرفاي 25 كيلومتري، و گسلش زمينلرزه اي در محدوده اي به مساحت حدود 400 كيلومتر در حدود 200 كيلومتر رخ داد. زمان گسيختگي گسلش 173 ثانيه (نزديك به سه دقيقه) طول كشيد و زلزله در پهنه فرورانش ورقه اقيانوسي آرام به زير ورقه ژاپن به وقوع پيوست.

 2- تلفات و خسارتها: اين زلزله بر اساس آمار رسمي با 15850 كشته ، 6011 مجروح و 3287 ناپديد و تخريب يا آسيب به 125 هزار ساختمان و 4.4 ميليون ساختمان كه با قطع برق و 1.5 ميليون ساختمان كه با قطع آب مواجه شدند، مهمترين رويداد هاي مخرب لرزه اي تا كنون در ابتداي سده بيست و يكم در دنياي پيشرفته صنعتي است. وقوع انفجار و تخريب نيروگاه هسته اي فكوشيماي شماره 1 (فوكوشيما دائيچي) –كه در نهايت در سطح خرابي 7 از 7 و مشابه فاجعه نيروگاه هسته اي چرنوبيل در 26 آوريل 1986 -و آلودگي راديو اكتيو در محدوده نيروگاه و آسيب هاي وارده به محيط زيست و همچنين مشكلات ايجاد شده ، مهمترين مساله وابسته به اين زلزله بود. وقوع سونامي خسارتهاي زيادي به شهرستانهاي ايواته و بخش واكاباياشي وارد كرد، به نحوي كه در روزهاي اول 9500 نفر در شهر ساحلي مينامي سانريكو گم شدند و اجساد حدود بيست درصد از نا پديد شدگان در ماه بعد از رخداد يافته شده و بعضي نيز همچنان در شمار ناپديد شدگان باقي ماندند.

3- زلزله شناسي و تاريخچه لزه خيزي ژاپن : اين زلزله از نظر رده بندي هاي علمي زلزله شناسي از رده زلزله هاي بزرگ (با بزرگاي بيش از 8)است . بخش مهمي از تلفات و خسارتهاي اين زلزله به وقوع سونامي پس از رويداد اصلي مربوط بود. زلزله توهوكو، سنداي -2011- بزرگترين زمينلرزه ثبت شده در تاريخ ژاپن از نظر اندازه بزرگاي زمينلرزه است. ژاپن سرزميني است كه با رخداد زمينلرزه هاي مهم و مخرب شناخته مي شود. از تاريخ زمينلرزه هاي ژاپن مي توان از اين رويداد هاي مهم ياد كرد: زلزله اول سپتامبر 1923 كانتو ژاپن با بزرگاي 7.9، كه با خسارت و آتش سوزي وسيع در شهر توكيو همراه بود و موجب 105 هزار نفر كشته شد و زمينلرزه 17 ژانويه 1995 كوبه- هانشين - با بزرگاي 6.9 كه با 6434 نفر تلفات همراه بود. ضمنا هم از نظر اندازه و هم رخداد سونامي پس از وقوع زلزله، زمينلرزه 11 مارس 2011 با زمينلرزه 26 دسامبر 2004 - پنجم ديماه 1383- سوماترا در شرق اندوزي قابل مقايسه است. در آن زلزله متاسفانه بيش از 300 هزار نفر در اندونزي و كشور هاي حوزه اقيانوس هند كشته شدند.

4- مديريت سانحه : ژاپن كشوري با 128 ميليون جمعيت (براورد ابتداي 2012) است. دولت ژاپن پس از وقوع اين زلزله در پهنه زلزله زده اعلام وضع فوق العاده كرد و سامانه هاي حمل و نقل - مترو، كشتي راني، و قطارهاي سريع السير شينكانسن - فعاليت خود را در سندايي و توكيو در ساعات اوليه پس از رخداد متوقف كردند. در سندايي سامانه هاي ارتباطي موبايل و همچنين فعاليت 4 نيروگاه هسته اي متوقف شد. شش مورد آتش سوزي در ساعت هاي اوليه از پهنه رومركز مهلرزه اي گزارش شد كه يكي مربوط پالايشگاهي در نزديكي توكيو بود. امواج سونامي حاصل از رخداد زلزله تقريبا به تمام كشور هاي حاشيه اقيانوس آرام -از فيليپين تا اندونزي، نيوزيلند، كاليفرنيا و هاوايي در آمريكا و … -رسيد. آژير هشدار سونامي از ژاپن تا مناطق ساحلي تمامي كشور هاي اقياوس آرام به مردم هشدار داد تا ساحل را ترك كنند. از آنجا كه سرعت امواج حاصل از سونامي حدود 950 كيلومتر در ساعت است، بنابراين مي توان براورد نمود كه امواج حاصل از سونامي حدود 8 دقيقه طول كشيده تا به نزديكترين نقطه ساحل سندايي - در غرب كانون زلزله - برسد، بنابراين سامانه هاي هشدار تا حد زيادي توانسته اند جان بسياري از مردم را نجات دهند. با اين حال حداقل در سه شهر سنداي، ايواته و مينامي سانريكو سيل حاصل از سونامي مردم را به همراه وسايل، خودروها، و هرچه كه در مسير سيل بود با خود برد. در مديريت بحران در رويداد 11 مارس 2011، يكي از عوامل مهم ياري دهنده به مديران بحران در ژاپن رفتار مناسب مردم و پيروي آنها از فرامين مديران بحران و رفتار اخلاقي و همبستگي اجتماعي و روحيه ديگر دوستي و در يك كلام سرمايه اجتماعي (Social Capital) در اين كشور بود. هجوم نياوردن براي كمك، فداكاري در جاهايي كه امداد به ديگران اولويت داشت و در نظر گرفتن نفع جمعي از فاكتور هاي مهم براي كمك به مديران بحران در ژاپن براي كنترل پيامدهاي ناشي از زلزله و سونامي 11 مارس 2011 بود.

 5- رآكتور هاي هسته اي و فاجعه فوكوشيما: ژاپن كشوري است كه 55 رآكتور هسته اي دارد. اولين نيروگاه هسته اي ژاپن به كمك شركت هاي انگليسي در سال 1973 آغاز به كار كرد و سپس با كمك فناوري ايالات متحده اين نيروگاهها در ژاپن توسعه يافت. هر چهار رآكتور نيورگاه فوكوشيماي شماره يك دچار انفجار شد، البته راكتور شماره 3 در اين نيروگاه آسيب بيشتري ديد و آلودگي گسترده تر و عميقتري –به دليل ذوب شدن ميله هاي سوخت داخل رآكتور و آلودگي محيط به پلوتونيوم به دليل اين سانحه- به جاي گذاشت. شركت نگهداري و بهربرداري از نيروگاه فوكوشيما ، شركت برق توكيو TEPCO بود كه در گزاشهاي بعد از سانحه متهم به سو مديريت و عد اطلاع رساني به موقع شد. علاوه بر اين در گزارشها آمده بود كه مقرر بود كه نيروگاه هسته اي فوكوشيما دائيچي در تاريخ اول فوريه 2011 به حالت خاموش-ايمن از رده خارج شود كه ظاهرا به دليل مسائل اقتصادي و ترس از ضررهاي مالي حاصله شركت تپكو از اين كار اجتناب كرده بود. به هر حال در هنگام زمينلرزه و به طور خودكار، نيروگاه فوكوشيما دائيچي و يازده نيروگاه ديگر ژاپن به حالت خاموش-ايمن درآمدند كه به دليل از كار افتادن سامانه هاي خنك كننده رآكتور هاي اين نيروگاه (به علت ورود امواج آب و فضولات ناشي از سونامي با ارتفاع حدود 12 متر به خنك كننده هاي رآكتورها ، كه براورد شده بود ارتفاع آب ناشي از سونامي احتمالي هيچگاه به بيش از 9 متر نرسد!)، يكي پس از ديگري دچار انفجار شده و مساله اي مهم و خبر ساز ايجاد كردند كه در ماههاي پس از زلزله در حد خود رخداد زلزله خبرساز بود. به دليل الودگي هاي ايجاد شده، دولت ژاپن جمعيت 140 هزار نفري ساكن در محدوده 20 كيلومتري اطراف نيروگاه را تخليه نمود و به مردم براي تردد در شعاع 30 كيلومتري آن و به كشاورزان در شعاع 60 كيلومتري آن هشدار آلودگي داد. براورد هاي وزارت انرژي ايالات متحده در اوايل ارديبهشت ماه 90 نشان داد كه محدوده تحت تاثير آلودگي در اين زلزله بايد تا گستره 80 شعاع كيلومتري اطراف نيروگاه فوكوشيماي دائيچي در نظر گرفته شود.

6- تبعات داخلي و جهاني انفجار در نيروگاه هسته اي فوكوشيما: در پي اين زلزله موج جديدي بر عليه توسعه نيروگاههاي هسته اي در ژاپن و ساير نواحي لرزه خيز جهان برخواست. اين سوال مهم مطرح شد كه چرا كشوري 128 ميليوني كه در معرض رخداد زمينلرزه اي با بزرگاي 9.0 مي تواند باشد، بايد 55 رآكتور هسته اي داشته باشد؟ در تاريخ 6 مه 2011 – 16 ارديبهشت 1390 – نخست وزير ژاپن آقاي نائوتو كان اعلام كرد كه از آنجا كه انتظار نمي رود كه نيروگاه هسته هامائوكا Hamaoka واقع در جنوب غرب توكيو در يك زمينلرزه با بزرگاي 8 يا بيشتر – كه احتمال رخداد آن در اين منطقه در 30 سال آينده بيش از 87% براورد شده بود- به خوبي پايداري نمايد، لذا شركت برق چيبو CETPCO در حال بررسي است تا اين نيروگاه را نيز از رده خارج نموده و به حال ايمن-خاموش درآورد. ضمن اينكه در ژانويه 2012 دانشمندان در دانشگاه توكيو اعلام كردند كه برپايه براورد هاي احتمالي جديد، بعد از رخداد زلزله 11 مارس 2011، احتمال رخداد زلزله اصلي (با بزرگاي بيش از 7) را در منطقه نزديك توكيو، در بازه زماني 5 ساله مي دهند كه بسيار كوتاهتر از براورد قبلي (30 سال) است. از سوي ديگر در عرصه بين المللي نيز ، دو هفته بعد از زلزله توهوكو، سنداي ژاپن و وقوع فاجعه هسته اي فوكوشيما، حزب طرفدار محيط زيست آلمان كه از برنامه هاي اصيلش مخالفت با 17 رآكتور هسته اي اين كشور (و به ويژه تمركز تبليغاتي بر مساله انفجار هاي نيروگاه هسته اي فوكوشيما در ژاپن ) و طرفداري از برنامه هاي زيست محيطي است، در ايالت بادن كه در طي 58 سال گذشته به طور سنتي در اختيار حزب محافظه كار دمكرات مسيحي –CDU- بود، به پيروزي رسيد. خانم مركل صدر اعظم آلمان پس از اين شكست در انتخابات محلي ، اعلام كرد كه دولت آلمان برنامه اي راهبردي را دنبال مي كند تا ظرف 11 سال – تا سال 2022- آلمان منابع انرژي هاي پاك و تجديد پذير و سازگار با محيط زيست را به طور كامل جايگزين انرژي هسته اي در اين كشور كند و استفاده از انرژي هسته اي براي توليد انرژي –در نيروگاههاي هسته اي- را متوقف خواهد كرد. ياد آور مي شود كه آلمان با استقرار 21164 توربين بادي و توليد 26 گيگا وات برق از اين طريق در صدر كشورهاي جهان در استفاده از انرژي باد به عنوان يك منبع تجديد پذير انرژي قرار دارد و بيش از 90 هزار آلماني در صنعت انرژي بادي اين كشور كار مي كنند. در طي سال 2010 كشور هاي آلمان و اسپانيا در اتحاديه اروپا در صدر كشور هاي اروپايي قرار داشتند كه ظرفيت استفاده از انرژي باد خود را افزايش دادند. البته در اين مورد سوالاتي هم در مورد اين تصميم دولت خانم مركل در اروپا مطرح است، به اين ترتيب كه مي خواهند با تجهيزات و نيروگاههاي هسته اي موجود خود چه كنند؟ و آيا دولت آلمان تا سال 2022 مي خواهد تمام تجهيزات نيروگاهي خود را به كشورهاي ديگر (بيشتر كشور هاي در حال توسعه و دنياي سوم) صادر كند؟ (كه در اين صورت فقط جابه جا كردن صورت مساله در دنيا و صرفا دوركردن آن از آلمان خواهد بود و نه حل آن) و آيا قرار است از كشور هاي با فناوري هسته اي نظير فرانسه نيز برق هسته اي وارد كنند يا نه؟ (كه اگر پاسخ مثبت باشد، درآن صورت همچنان بخشي از نيازهاي خود را از برق هسته اي توليد شده در كشورهاي ديگر تامين خواهند كرد).

7- يكسال بعد از زلزله مارس 2011 : چه چيزي تغيير كرده است؟

• نقش زنان: در كشور امپراطوري و بيشتر مرد سالار زاپن، زلزله 2011 موجب شد تا زنان به ويژه در مناطق دور افتاده نقش هاي كليدي و مهتري در اداره امور خانواده به عهده بگيرند. زنان روستايي درمنطقه سردسير توهوكو شامل استانهاي اكيتا، آوموري، فوكوشيما، ايواته، مياگه و ياماگاتا (كه همگي تحت تاثير زلزله و سونامي 2011 و انفجار وآلودگي حاصل از نيروگاه هسته اي فوكوشيما قرار گرفتند) معمولا در كارهاي سختي مانند كشاورزي و ماهيگيري فعال بودند كه اين دو بخش اقتصادي تحت تاثير زلزله و به ويژه آلودگي هاي ناشي از انفجار نيروگاه فوكوشيما آسيب بسيار ديدند و به ناچار زنان در بخش هاي ديگر براي كمك به اقتصاد خانواده مشغول شدند. بخشي از اين زنان در اعتراضات به مساله نيروگاه فوكوشيما در تحصن هاي برگزار شده در توكيو در ماههاي اكتبر-نوامبر 2011 (مهر و آبان 90) نيز مشاركت كردند.

• افزايش بي اعتمادي، آسيب مهم انفجار در نيروگاه هسته اي فوكوشيما: از انجا كه انفجار در رآكتور هاي نيروگاه هسته اي فوكوشيما در اثر زلزله و سونامي 11 مارس 2011 مهمترين تخريب و انفجار در اثر زلزله در جهان است، به نظر مي رسد كه تبعات رواني اين حادثه از مسايل فني و زيست محيطي ناشي از ان كم اثر تر نبوده است. افزايش آمار خودكشي در منطقه پيرامون نيروگاه گزارش شد و اينكه حتي در بيرون زون 60 كيلومتري (شعاع پهنه حفاظتي اعلام شده از سوي دولت زاپن در پيرامون نيروگاه هسته اي فوكوشيما) نيز بعضي از كشاورزان همچنان نگران آلودگي زمينها و محصولات خود – حتي در فاصله 100 كيلومتري از نيروگاه- هستند.

• صادرات تجهيزات هسته اي به كشورهاي در حال توسعه، پس از انفجار نيروگاه هسته اي فوكوشيما: در ماه گذشته ميلادي (فوريه 2012) كميسيون روابط خارجي مجلس نمايندگان ژاپن، صادرات تجهيزات نيروگاهي هسته اي را به ويتنام و اردن مصوب كرد. توافقات ديگري با هند، بنگلادش و تركيه براي ساخت و نگهداري نيروگاههاي هسته اي در اين كشورها توسط شركت هاي ژاپني انجام شده است. فعالان محيط زيست در ماههاي اخير به خطرهاي اين نوع معاملات و هزينه هاي بالا و دراز مدت آنها براي سلامتي انسانها در ژاپن بسيار پرداخته اند. آلودگي محدوده نيروگاه هسته اي فوكوشيما باعث شد تا بيش از 150 هزار نفر از ساكنان محدوده پيرامون نيروگاه مجبور به مهاجرت شوند و ده ها هزار هكتار از زمينهاي اطراف نيروگاه آلوده اعلام شوند. مهم آن است كه علي رغم ارزاني نسبي استفاده از فناوري هسته اي براي توليد انرژي – كه مورد توجه كشور هاي فقير و در حال توسعه هم قرار گرفته است – در صورت آلودگي منطقه به مواد راديو اكتيو، مدت زماني حدود 350 سال بايد منطقه را غير قابل دسترس در نظر گرفت و از سوي ديگر اختلالات ژنتيكي در انسانهاي آلوده شده به اين مواد مي تواند تا چند نسل ادامه يابد. متاسفانه در كشورهاي در حال توسعه كمتر به چنين تبعات درازمدتي به عنوان پارامتر حساس براي تصميم گيري توجه مي كنند. از سوي ديگر كشور كره جنوبي در ماههاي گذشته با امارات متحده عربي براي تاسيس يك نيروگاه هسته اي قراردادي امضا كرد و در حال حاضر در حال رقابت با ژاپن براي امضاي قرارداد با فنلاند به همين منظور است.

• مشكلات اقتصادي و بيكاري براي آوارگان زلزله و سونامي و محدوده نيروگاه فوكوشيما: 9 ماه بعد از زلزله مارس 2011، خانوارهاي آواره شده اززلزله و سونامي و محدوده نيروگاه هسته اي فوكوشيما در شهر هاي ديگر مستقر شده ولي از نظر اقتصادي همچنان متكي به كمك هاي دولتي هستند. ده هاي هزار نفر از ساكنان مناطق ساحلي شمال شرق ژاپن كه در كارخانه هاي ساخت اتوموبيل و قطعات الكترونيكي – بيشتر براي صادرات – كار مي كرده اند، با تعطيلي كارخانه هاي خود مجبور به مهاجرت شدند. بانك جهاني خسارت زلزله و سونامي 11 مارس 2011 را 235 ميليارد دلار براورد كرد كه به اين ترتيب ، اين رخداد خسارت بار ترين رخداد سانحه طبيعي در تاريخ بشر بوده است.

• خسارت اقتصادي در اروپا به عنوان پيامد زلزله و سونامي و انفجار در نيروگاه فوكوشيما: در پي تصميم دولت آلمان براي كنارگذاشتن استفاده از برق هسته اي در طي 11 سال آينده، كه در پي انفجار در نيروگاه هسته اي فوكوشيما در اردي بهشت ماه 90 از سوي خانم مركل صدر اعظم آلمان اعلام شد، شركت توليد برق و توليد كننده تجهيزات نيروگاهي E.ON آلمان نسبت به پيامدهاي هزينه اي چنين تصميمي هشدار داد. شركت مذبور به همراه شركهاي توليد برق RWE، Vatenfall و EnBW برنامه خود براي كاهش حدود 20 هزار شغل در جهت مقابله با وضعيت سخت اقتصادي پيش رو اعلام كردند. شركت E.ON كاهش در حدود 3 ميليارد يورو در ارزش اين شركت را پيش بيني كرد و و اعلام كرد كه براي مقابله با چنين مشكلي 11 هزار نفر از پرسنل خود را در ماههاي آينده در سطح جهان اخراج خواهد كرد. سه شركت ديگر نيز اعلام كردند كه به دلايل مشابه با حدود 10 هزار نفر از كاركنان خود در سال 2012 قطع همكاري خواهند كرد. • برنامه هاي جديد آموزش امدادگران براي شرايط مشابه در ژاپن: در ماههاي بعد از زلزله مارس 2011 ، سازمانهاي امدادي ژاپن برنامه هاي آموزشي جديدي براي پرورش امدادگران متخصص و كارآزموده براي مواجهه با شرايط مشابه تدوبن و اجرا كردند. مثلا سازمان غير دولتي "قايق صلح" برنامه جديدي براي پرورش رهبران تيمهاي داوطلب امداد اجراكرد. دراين برنامه با هدف تربيت 4000 نفر رهبر تيم امدادي ژاپني و بين المللي برنامه اي آموزشي 8 روزه از روز 5 نوامبر 2011 آغاز شد. اين برنامه با هدف پرورش رهبران مراكز داوطلبان امدادگر در هنگام سوانح طبيعي و انساني و ايفاي نقش ارتباطي بين اين مراكز و دولت هاي محلي و مركزي و همچنين مديريت تيم هاي داوطلب امداد در هنگام سوانح اجرا شد. اين برنامه هاي آموزشي 8 روزه با اجراي يك تمرين دو روزه مديريت يك تيم امدادي واطلب از سوي افراد تحت اموزش خاتمه مي يابد.

 • افزايش واردات چوب به منطقه توهوكو براي بازسازي منازل: در ژاپن كه كشوري عمدتا پوشيده از جنگل است (دو سوم آن با جنگل پوشيده شده است) همچنان منازل مسكوني زيادي با چوب ساخته مي شود. تا بيست سال قبل بزرگترين وارد كنند چوب در دنيا بود ولي از سالهاي پاياني دهه 90 ميلادي با كاهش رونق در ساخت خانه هاي چوبي، به تدريج واردات چوب خود را كاهش داد. در سال 2011 ژاپن پنجمين وارد كننده چوب در دنيا بود ولي همچنان 70% چوب مورد نياز خود را از خارج از كشور- به ويژه از مالزي و اندونزي- وارد مي كرد. آمار وزارت كشاورزي،جنگل و ماهيگيري ژاپن نشان مي دهد كه واردات چوب به ويژه در منطقه هاي آسيب ديده از زلزله و سونامي، در ماه آوريل 2011 تا 420 هزار متر مكعب (با رشد حدود 70% نسبت ماه فوريه 2011) رسيده است. اخيرا صادر كنندگان چوب از استراليا، آمريكا و چين با كاهش قيمتهاي چوب صادراتي خود به رقابت به توليد كنندگان ژاپني و ساير صادر كنندگان به بازار ژاپن رفته اند.

 8- جمع بندي: ژاپن كشور سانحه خيز است و زمينلرزه، سونامي و پيامدهاي ناشي از آنها در زلزله 2011 به عنوان خسارت بار ترين رخداد – از نظر اقتصادي – در تاريخ بشر محك خوبي از ميزان آمادگي اين كشور بود. پيشرفته بودن ژاپن از نظر علم و فناوري و رشد اجتماعي و اهميت به آموزش در اين كشور از نكته هاي مهم براي كنترل پيامدهاي منفي فاجعه 11 مارس 2011 بود. گرچه در همين كشور نيز مشخص شد كه اولا توجه صرف به نفع اقتصادي، مي تواند به فاجعه اي همچون انفجارهاي پي در پي در نيروگاه هسته اي فوكوشيما بيانجامد و حتي بعد از رخداد نيز اين كشور در صدد صدور اين تجهيزات خطرناك به كشور هاي درحال توسعه باشد. صرف نظر از بعد غير اخلاقي چنين تصيميم هايي، عدم دور انديشي در كشورهاي درحال توسعه و نياز فوري كنوني به انرژي نيز شايد وسيله اي براي توجيه اين رفتارها باشد، گرچه با راه حلهاي درازمدت كه مي تواند در ابتدا پر هزينه تر بنمايند، هم ژاپن و هم تمامي كشورهاي ديگر جهان مي توانند به تدريج نياز به فناوري هاي پرخطر هسته اي را با توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي هاي پاك جايگزين كنند. زلزله 11 مارس 2011 همچنين زنگ هشدار مهمي براي شهر توكيو و منطقه پيرامون آن – به عنوان يكي از مهمترين كلانشهرهاي در معرض خطر زلزله در جهان در كنار شهرهاي تهران، استانبول، جاكارتا و لس آنجلس – بود. زلزله شناسان براورد زمان احتمالي براي رخداد زمينلرزه مهم بعدي را در محدوده توكيو، بعد از رخداد زلزله 11 مارس 2011 از 30 سال به 5 سال كاهش دادند. اين مساله و اينكه چنين زمينلرزه اي با بزرگاي 9.0 در شمال شرق ژاپن اساسا از سوي زلزله شناسان غير قابل انتظار بود، هشدار مهمي براي زلزله شناسان در سراسر جهان (به ويژه در تهران) است تا در روشهاي قبلي و براورد هاي معمول با استفاده از داده هاي موجود براي تخمين بزرگترين زمينلرزه محتمل تجديد نظر كنند. زلزله 11 مارس 2011 در ژاپن با همه پيشرفتگي اين كشور در زمينه هاي مختلف علم و فناوري، مشكلات بزرگ و دامنه داري ايجاد كرد، طبيعي است كه ما در تهران درسهاي مهم اين زلزله را بايد با دقت و وسواس بيشتري مرور كنيم و در ديدگاههاي قبلي خود با توجه به موارد مختلفي كه در زلزله مارس 2011 ژاپن رخ داد با انجام مطالعات دقيق تجديد نظر كنيم. زلزله 11 مارس 2011 توهوكو-سنداي ژاپن هشدار مهمي براي ما بود، بايد آن را جدي بگيريم.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 203453

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 1 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 2
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • بدون نام IR ۱۳:۴۲ - ۱۳۹۰/۱۲/۲۲
  2 1
  بنظر بنده دولتمردان ما میتونن با واسطه ونزوئلا این تجهیزات دست دوم آلمان رو بخرن و اونها رو بیارن تو کشور ما که رو خط زلزله قرار داره نصب کنن!!!!
 • محمدزارع A1 ۱۷:۲۸ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 1
  سلام مهدی هم فامیلیم