این روزها باز هم قم شاهد عبور ماشین‌هایی با مهمان‌های ویژه است. عابران چهره‌های آشنایی را که می‌بینند که شاید تا چند وقت دیگر از قاب تلویزیون به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری پشت میز مناظره بنشینند.

مصطفی صادقی : نه محمود احمدی نژاد موها و محاسنش سفید شده بود و نه آیت الله عصا به دست داشت، آیت الله لبخندی از رضایت بر لب داشت و احمدی نژاد شوقی از دست یافتن به یک رویای دست نیافتی . دست به دست وارد اتاق شدند، رخ به رخ چند عکاس، یاران آیت الله هم بودند. نشستند، گفتند، شنیدند و برای آینده سیاست ایران برنامه ها ریختند.

از آن روز چند سال گذشت؛ موها و محاسن احمدی نژاد حالا سفیدی هایی داشت و آیت الله هم از عصایش دور نمی شد . آنچه میان این دو مانده بود نه آن لبخند بود و نه آن گفت و شنود ها. پیک های نامه رسان که مسیر قم تا تهران و بالعکس را طی می کردند پیغام رسان روزهای فصل دوری بودند و شکایت و گله گذاری.

آن آیت اللهی که آن روز لبخند زنان گفته بود :« خدای‌ متعال‌ را شاکریم‌ که‌ زمینه‌ انتخاب‌ چنین‌ شخصیتی‌ برای‌ این‌ دوره‌ خاص‌ از انقلاب‌ را فراهم‌ کرد و آیندگان‌ به‌ این‌ نتیجه‌ خواهند رسید که‌ انتخاب، مشحون‌ به‌ کرامات‌ و معجزات‌ بود و از این‌ رو توفیق‌ شکر این‌ نعمت‌ را از خداوند خواستاریم. عنایات‌ حضرت‌ ولی‌عصر (عج) یار ملت‌ ایران‌ بود که‌ به‌ چنین‌ موفقیتی‌ دست‌ یافت‌ و تلقی‌ ما این‌ است‌ که‌ این‌ نفخه‌ الهی‌ که‌ در این‌ زمان‌ در جامعه‌ ما دمیده‌ شده‌.» بی آنکه روزها را بشمارد برای تمام شدن دوران صدرات، حالا بی پیرایه و صریح و بدون هیچ صبری می گفت:« یک وقتی به برخی از دوستان نزدیکم گفتم که بیش از 90 درصد معتقدم که او سحر شده است! این وضعیت ابداً طبیعی نیست. هیچ آدم عاقلی چنین کارهائی نمی‌کند، مگر آنکه اختیار از او سلب شده باشد.» و این روایت آغاز و پایانی عجیب نه فقط برای رابطه آیت الله و احمدی نژاد بلکه برای تاریخ نگاران سیاست معاصر بود که کارنامه سیاست ورزی آیت الله را قلمی می کردند.

وقتی محمود احمدی نژاد تنها شدنش را در روزهای آخر ریاست جمهوری اش به نظاره نشسته بود ، قم تحولات مهمی را پشت سر می گذاشت . اتاق آیت الله پر بود از شاگردان و مریدانش؛ آنها که این بار با نام «پایداری » گرد آیت الله جمع شده و لباس تحزب بر تن کرده بودند. نوپدیدهای سیاست ورزی که سیاست را از رخ دیگر آن دنبال می کردند؛ راهی یافته بودند برای دوران پسا احمدی نژاد. این وسط، محمود احمدی نژاد هم از اخبار مهمانخانه آیت الله بی خبر نبود؛ دوستان مشترک شرح دوران فصل و جدایی را به خوبی روایت می کردند؛ شاید حتی بی کم و کاست تر از «خبرآورانی» که نمی خواستند اوقات آقای رییس جمهور بیشتر از آنچه هست تلخ شود.

حواریون آیت الله قم نشین
خیلی ها معتقد بودند، اصولگرایان نوپدیدی که نام پایداری را بر خود نهادند، آن روی پنهان سیاست ورزی محمود احمدی نژاد هستند. می گفتند این جماعت، پیاده نظام احمدی نژاد اند برای روزگاری که همه اصولگرایان در پی نهی و نفی او برآمده اند. نشانه ها هم زیاد بود برای اثبات این گزاره؛ از حضور صادق محصولی ؛ عضو ثروتمند کابینه احمدی نژاد تا برخی حامیان پروپاقرص آقای رییس جمهور .

روز موعد که فرا رسید اما دیگر شکی باقی نماند که «نوپدیدها» فی الواقع حواریون آیت الله هستند نه پیاده نظام آقای رییس جمهور .

محمود احمدی نژاد تنهای تنهای تنها ، با اسفندیار رحیم مشایی به ساختمان میدان فاطمی رفت ؛ در قم و اتاق آیت الله اما کسی نه به او فکر می کرد و نه به آن کسی که احمدی نژاد دستش را در دقیقه آخر ثبت نام بالابرده بود.

قسمت درام این داستان تاریخی هم این بود ؛« محمود احمدی نژاد خیلی پیش از این ها برای آیت الله تمام شده بود .» همان زمان که آیت الله در مورد او گفته بود« ممکن است آن وقت که حمایت کردم بی‌جا بوده ولی الان می‌فهمم که نباید حمایت کنم.» حالا دفتر آیت الله مهمان های دیگری داشت. همه فکر و ذکر او شده بود کسی که او در موردش می گفت :« بینی وبین الله شهادت می دهم که روی زمین و زیر این آسمان کسی اصلح از آقای لنکرانی نمی شناسم » . همان وزیر بی سر و صدای محمود احمدی نژاد که به اندازه حامیان ، مخالف هم داشت . وقتی شنید خبرهای خوبی از تهران نمی رسد و شایعه رد صلاحیت در شهر پیچیده هر چه داشت برای او گذاشت ؛ پیغام پشت پیغام و پیک پشت پیک. اما آنکه در زمین و آسمان بهتر از او برای خود نیافته بود اجازه نداد کار به اعلام رد صلاحیت برسد . نامه ای نوشت خطاب به اصولگرایان نوپدید و گفت که انصراف می دهد ؛آنهم به نفع گزینه ای که بر سر انتخاب میان خودش و او، پایداری ها نزدیک به انشعاب شده بودند .

تصمیم تازه؛ مرد«اصلح» آیت‌الله سوغات شکست را به قم بُرد
عجب حکایتی است ، همان اتاق ملاقات و همان ورودی. باز عکاس ها تصویر آیت الله را به همراه یک نامزد تازه از راه رسیده ثبت می کنند . این بار اما اگر چه آیت الله باز همان لبخند خاص خود را بر لبانش دارد اما جلوتر از مهمان تهران نشین اش وارد اتاق می شود با چهره ای که نشانه های گذر 8 سال از عمر را به خوبی نمایان کرده و البته عصایی که از آیت الله جدا نمی شود . می نشینند ، حرف می زنند ،می شنوند و برای آینده سیاست ورزی اشان گعده می کنند .

نماز به آیت الله اقتدا می شود و در نهایت او رو به حاضران می گوید :« بعد از آقای باقری لنکرانی همه دوستان ما تشخیص دادند که اصلح آقای جلیلی است ».

مهمان اندکی دیگر راهی پایتخت می شود و زمان زیادی نمی گذرد که آرایش سیاسی را تغییر می دهد . آنچه دقیقا رخ می دهد این است : « تازه وارد سیاست ، سامان انتخابات را به هم ریخت . نامزد نو اصولگرایان میدان دیگری پدید می آورد و اصولگرایان قدرت را در یک قدمی رسیدن به آن از دست دادند » .

این وسط یک تفاوت عمده نیز رخ نمایی می کند ؛ «منتخب آیت الله» این بار قبل از اینکه وارد قدرت رسمی شود ، عرصه سیاست ورزی را واگذار می کند . به بیان دیگر اگر محمود احمدی نژاد مستظهر به حمایت آیت الله وارد پاستور شد و بعد از رییس جمهور شدنش با شکست مواجه می شود حالا این بار «محبوب آیت الله» قبل از ورود به ساختمان ریاست جمهوری شکست می خورد. حال آنکه «نامزد مغلوب » باری سنگین از شکست یک جناح را نیز با خود به سوغات آورده است.

روزهای شلوغ قم و باز هم انتخاب مردی برای صندلی ریاست پاستور
این روزها باز بلوار جمهوری اسلامی قم شاهد عبور ماشین هایی با مهمان های ویژه است . عابران چهره های آشنا را که می بینند نگاهشان به دفتر آیت الله دوخته می شود تا ورود این افراد را به موسسه امام خمینی در ذهنشان ثبت کنند . شاید می خواهند نام کاندیدای جدید آیت الله را زودتر از پایتخت نشین ها بفهمند . می خواهند زودتر از دیگران بدانند آیت الله در خلوت سیاسی اش این بار سیاست را از کدام زاویه نگاه کرده و تجربه چند دوره ورود او به فاز سیاست رسمی چه آموخته هایی داشته ؛ آیا این بار نیز سرانجام این تصمیم ثبت یک شکست دیگر است یا به قول آن عضو ارشد موتلفه، آیت الله این بار قصد ورود مصداقی ندارند و تنها دغدغه اشان گفتمان است .

عابران این بلوار می گویند در همین روزهایی که رفته ، خیلی ها آمده اند ، شور کرده اند و بعد راهی پایتخت شده اند در این میان گویا یک چهره برای اهالی بلوار جمهوری اسلامی از بقیه آشنا تر بوده است . همانی که محبوب و منتخب آیت الله شد در روزهای آخر منتهی به انتخابات 24 خرداد 92 . می گویند او همانی است که رییس موسسه امام خمینی قم می خواهد . همان گزینه مطلوب برای ایستادن مقابل حسن روحانی . همانی که حرف های زیادی از جنس همان حرف های آیت الله دارد برای داغ کردن مناظره های بهار 96 . حواریون آیت الله هم او را می پسندند حتی اگر این وسط چند تایی از آنها همچنان دلباخته محمود احمدی نژاد باشند و به آمدن آن مرد رفته از پاستور ؛ آن ساکن این روزهای میدان 72 نارمک چشم دوخته باشند.

رونمایی از نامزد پنهان در اردیبهشت 96؟
در این میان اما عده ای از تحلیل گران هم هستند که می گویند نامزد آیت الله هنوز رونمایی نشده و او یک گزینه دیگر در ذهن دارد . می گویند دل آیت الله با سعید جلیلی نیست مثل همان روزهای خرداد ماه 92که تا دقایق واپسین با گفتن «برخی از افرادی که کاندیدا شدند من به آنها ارادت دارم و آنها نور چشم من محسوب می شوند اما برای این کار مناسب نیستند » این دل ناآرامی اش را روایت می کرد.ذهن آیت الله شاید این روزها مختصات دیگری را برای انتخابات می چیند .

دل‌آشوبۀ اصولگرایان هم همین است؛ آیا آیت الله این بار هم راه خود را جدا کرده و تکلیف را بر نتیجه مقدم می سازد ؟ حالا که بخشی از جناح اصولگرا از معرفی نامزد منصرف شده و روحانی را «خیر سیاسی همگانی» می دانند و بخش دیگر جناح با اصرار بر رقابت با روحانی به فکر وحدت افتاده اند و لوازمش را مهیا می کنند آیا «کردارهای شکاف‌انداز»در پیش است و باز فراهم شدن میدانی از رقابت «همه با همه» آن هم با ورود نامزد منتخب آیت الله .

برای پاسخ به این سوال باید سیاست را از زاویه دید آیت الله نگاه کرد و سطح دیگری از تحلیل را به کار بست . شاید ساده ترین راهش هم مرور خاطره ای از او باشد . آنجا که او روزهای حمایت از احمدی نژاد روایت می کند :«یادم هست یکی از سیاستمداران کهنه‌کاری که سابقه بسیار طولانی در انقلاب دارد، در همین مؤسسه به من گفت: «این شخص اگر رأی بیاورد، بیش از 500 هزار تا نخواهد بود. فکر بیشتر از 500 هزار تا را نکن.» . پس شاید او دنبال یک پدیده است نه در پی تکرار یک نام. او دنبال یک احمدی نژاد دیگر است.

خبرهایی رسیده ؛ گویا او کاندیدای مورد نظر را یافته ؛ برای دانستن نام او باید بیشتر از این ها صبر کرد اما تا اینجای کار می توان به یک تعبیر درباره آیت الله دست یافت : «آیت الله محمد تقی مصباح یزدی بنای دل کندن از سیاست را ندارد ، حتی اگر در تمام این سال ها از رهگذر «تکلیف» خود به «نتیجه» نرسیده باشد».

2929

کد خبر 577911

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 42
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 33
 • بی نام IR ۰۴:۴۳ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
  به نظرم ایشون یک فیلسوب بزرگ هستند و باید این بعد از شخصیت شون رو ناندیده نگیریم
  • هادی A1 ۰۴:۵۰ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
   بله بله.. فیلسوب... کاملا درست گفتین
  • محمد IR ۰۵:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
   143 6
   فیلسوف............................
  • بی نام A1 ۱۳:۰۳ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
   8 30
   دقیقا به مطب درستی اشاره کردید ایشون فیلسوف خوبی هستن اما این به معنای این نیست که سیاست مدار خوبی هم باشن
 • بی نام IR ۰۴:۴۴ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
  سعید جلیلی با حمیت بدون حمایت بازی رو باخته
 • میثم IR ۰۴:۴۴ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
  حواریون آیت لله و خود آیت الله یه کاندیدای خوب رو معرفی میکنند شما هم منتظر باشید
 • بی نام A1 ۰۴:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
  217 9
  آیت الله باید برای اوهام خود چاره ای بکند ایشان اگر به تواند برای یک نفر در این کشور کار درست کند سوابش بیش کل علم وعباداتش است
  • بدون نام ۰۸:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
   5 73
   مودب باش.درست صحبت کن.
 • بی نام IR ۰۴:۵۶ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
  شاید مصباح‌یزدی دنبال یک احمدی‌نژاد دیگر است کار چندان مشکلی نیست ،تا دلشون بخاد از قماش احمدی نژاد موجود هستد
  • بی نام A1 ۱۳:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
   2 35
   مصباح دیگه دنبال احمدی نژادها نیست . اشتباه نکنید .
 • محسن ۰۵:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
  خدا بخير كنه ... 8 سال بدبختي كه 80 سال بايد درستش كرد !!!! حالا فكر كنيد يكي مثل احمدي نژاد و يا خدايي ناكرده خود احمدي نژاد ... يا خدا اين ديگه كار خودت هست كه پا درمياني كني ...
 • بی نام A1 ۰۵:۲۰ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
  82 3
  دل‌آشوبۀ اصولگرایان هم همین است؛ آیا آیت الله این بار هم راه خود را جدا کرده و تکلیف را بر نتیجه مقدم می سازد ؟ بهترین توصیف از شرایط این روزهاست
  • بی نام IR ۰۵:۵۶ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
   67 3
   دل آشوبه رو مردم دارن اقای نویسنده نه سیاستمدارا.
 • بی نام A1 ۰۵:۲۱ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
  13 50
  گفتن که مساله تکلیف است نه نتیجه
  • بی نام A1 ۱۲:۴۹ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
   19 2
   آخه این چه تکلیفیه که نتیجه نداره . واقعا که این که سیاست ورزی نمیشه آخه
 • بی نام IR ۰۵:۲۴ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
  چرا آیت الله رفسنجانی شما سیاست را ول نمی کند؟
  • داود A1 ۰۶:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
   موندن تو سیاست یه هنر که یه سیاست مدار واقعی از پسش بر میاد. محمود رو که دیدی 8 سال بیشتر دووم نیورد اونم با کلی کمک و حمایت و هزینه از آبروی دیگران وگرنه خودش که چیزی نداشت.
  • بی نام A1 ۰۶:۰۱ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
   واسه اینکه کاندیدای مورد حمایت هاشمی رای بالایی داره ، اما کاندیدای مورد حمایت آیت الله شما چند رای داره
  • بی نام A1 ۰۹:۳۸ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
   41 2
   به نظر شما در حوزه سیاست ورزی آقای هاشمی تا حالا موفق تر بوده یا آقای مصباح ؟ صادقانه قضاوت کنیم آقای هاشمی سیاست ورز ترند
 • بی نام A1 ۰۵:۳۳ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
  10 82
  حواریون آیت الله یا نویسنده مطلب نمی دونه حواریون کیا بودن یا نمی دونه آیت الله مصباح چه شخصیتی داره؟؟
 • حق گو A1 ۰۵:۳۸ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
  69 7
  ایشالا حضرت آیت الله باطل السحر احمدی نژاد رو بزنن بهش.....
  • بی نام A1 ۱۲:۴۸ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
   29 4
   همه باید هوشیار باشن که دوباره کسی مثل احمدی نژاد به سمت مردم نیاد و رییس جمهور نشه . باید از سال های گذشته درس گرفت
 • حسین DE ۰۵:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
  اگر بیاید قطعا مردمی که فکر میکنن همه جای ایران تهرانه شکست سختی با این تفکر میخورند . اگر جلیلی نیاید و آیت الله مصباح بیاید قطعا رای من آیت الله مصباح عزیز هست .
 • بی نام IR ۰۵:۴۱ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
  54 5
  نامزد پنهان بود یعنی چه؟ یعنی مردم هر کاری میکنند باید با شما مشورت بکنند؟ این چه نامزد پنهانی بوده که تمام دنیا از آن با خبر است؟ مگر لیست های جور واجور شما در شهرها کم است؟ بگذارید یک نفر را هم دیگران نامزد کنند. الان مردم خودشان همه چیز را بهتر از مفسران شما می دانند.
 • سهراب IR ۰۵:۵۶ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
  39 15
  به نظرم ضرغامی کاندیدای پنهان باشه
  • بی نام A1 ۱۲:۴۷ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
   6 1
   ضرغامی به امید حمیات احمدی نژاد نشسته . ولی بعیده احمدی نژاد قبول کنه از کسی حمیات کنه
 • محمد IR ۰۵:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
  94 7
  سعیدجلیلی چه فرقی با احمدی نژاد داره اینم یه معجزه میشه بعدش پشیمونی به بار میاره
 • بی نام A1 ۰۶:۰۱ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
  78 3
  اول ترامپ بعد احمدی جهان رو به قهقرا.
 • مجید IR ۰۶:۰۳ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
  6 78
  تنها نامزد خطرناک که میتواند فضا را دو قطبی کند و برای پوپولیست ها جذاب باشد پرویز فتاح است. او می تواند روحانی را اذیت کند بقیه شانس زیادی ندارند.
 • مصیب A1 ۰۶:۱۶ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
  در تعجبم اونايي که اسم جلیلی و لنگراني و احمدی رو برا ریاست جمهوری مناسب می دونن چ درکی از سیاست دارن. واله بچه 10 ساله هم می دونه اینا برا شهرداری هم مناسب نیستن.
  • بدون نام ۰۸:۱۵ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
   3 29
   تومصیبی یامصیبت?
 • بی نام A1 ۰۶:۱۶ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
  1 19
  سلام به همه عزیزان من غرض میکنم والا اقای فاضل می بدی حد خودشون رو بشناسند بهتره و از طرف محروم آیت الله مهدوی کنی هم وکالت نا نشون رو ارائه بدهند که نظراتشون مستند باشه ،عزیزان میزان عمل افراده برا من فرمایش رهبری فصل الخطابه و بهتر هم اینه انصاف رو رعایت کنیم و خیلی راحت نظر ندیم ما به دیگران و احزاب دیگر که میرسیم قاضی میشیم و قضاوت میکنیم و به خود و حزب خودمون میرسیم وکیل میشیم ،جای این قاضی و وکیل رو عوض کنیم بعد ببینیم راه چقدر عوض و شفاف میشود اصول گرایی و اصلاح طلبی نان دانی یه عده است و از میان این دو راه رهبری اصله راهه اگه نیاز بود بفرمایید تا حرفم رو اثبات کنم
 • بی نام A1 ۰۶:۲۵ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
  82 5
  هرکه باشد محکوم به شکست است...
  • بی نام A1 ۰۹:۳۴ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
   0 22
   منتظر پدیده باشید. شاید یک احمدی نژاد دیگر باشد . همین که در متن نوشته
  • بی نام A1 ۰۹:۴۵ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
   1 12
   شاید پدیده در راه باشد . یکی مثل احمدی نژاد بیاد و رای خوبی بیاره . در سیاست همه گزینه ها رو باید مد نظر قرار داد.
 • بی نام A1 ۰۷:۱۶ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
  84 2
  آقای مصباح از هرکس حمایت کند قطعا" بازنده میدان سیاست خواهد بود.برای همین بهتر است هیچ کدام از کاندیداها به وی تکیه نکنند حتی اصولگرایان
  • بی نام A1 ۰۹:۳۴ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
   4 27
   مگه احمدی نژاد باخت ؟ دو دور هم رییس جمهور بود
 • بی نام A1 ۰۷:۲۶ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
  24 3
  بخدا وقتی ادم بعضی خبرها رو میخونه خندش میگره.نامزد پنهان، نامزد اشکار ،اعتلاف دقیقه نود اصولگرایان،اجماع بر سر فلانی و.......زمان انتخابات مجلس تو همین سایت نظرم رو گفتم الان هم همونو تکرار می کنم :اقایون اجماع کنید ائتلاف کنید کاندیدای پنهان معرفی کنید اسمون برید زمین بیایید هر کاری بکنید اگه مردم بیان و رای بدن شما اصولگرایان عزیز کرسی ریاست جمهوری که هیچ خوابش رو هم نخواهید دید پس زیاد زور نزنید
 • بی نام A1 ۰۸:۴۵ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
  80 6
  باز خرابکاری؟؟؟ میشه از ایشون خواهش کنیم ، نامزدی معرفی نکنن....
  • بی نام A1 ۰۹:۳۴ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
   8 7
   هر کسی حق داره حرفش رو بزنه . این که دموکراسی نیست شما می گید . همه باید حرف بزنن و نظر بدن
 • محسن IR ۱۰:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
  31 5
  روحانی روح ایرانی ماست ،تازه ملت دارند یه نفس راحت می کشند . برای بار دوم هم به راحتی وبا رای کم نظیری رییس جمهور می شوند .تندروها تو خواب و رویا اگه ........
 • مصطفی A1 ۱۸:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
  2 33
  « خدای‌ متعال‌ را شاکریم‌ که‌ زمینه‌ انتخاب‌ چنین‌ شخصیتی‌ برای‌ این‌ دوره‌ خاص‌ از انقلاب‌ را فراهم‌ کرد و آیندگان‌ به‌ این‌ نتیجه‌ خواهند رسید که‌ انتخاب، مشحون‌ به‌ کرامات‌ و معجزات‌ بود و از این‌ رو توفیق‌ شکر این‌ نعمت‌ را از خداوند خواستاریم. عنایات‌ حضرت‌ ولی‌عصر عج یار ملت‌ ایران‌ بود که‌ به‌ چنین‌ موفقیتی‌ دست‌ یافت‌ و تلقی‌ ما این‌ است‌ که‌ این‌ نفخه‌ الهی‌ که‌ در این‌ زمان‌ در جامعه‌ ما دمیده‌ شده‌.»حالا ی 6 سال دیگه صبر کنید متوجه میشوید منظور آقای مصباح رو همه ی حرف های آقای مصباح حساب و کتاب داره الکی نیست