اصناف آلاینده کرمان در انتظار زمیـن مناسب

این روزها که شهر کرمان بیشتر از روز قبل گرفتار شلوغی و افزایش خودرو ها شده ، اصناف آلاینده تبدیل به معضلی در تردد مردم شده اند اما هنوز نهادهای مربوطه نتوانستند در جهت ساماندهی آن ها کاری انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان کرمان، اصناف‭ ‬آلاینده‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬گفته‭ ‬مسوولین‭ ‬تعداد‭ ‬آن‌ها‭ ‬حدود‭ ‬۵۰‭ ‬مورد‭ ‬می‭ ‬رسد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬جا‭ ‬کاغذوطن‭ ‬به‭ ‬چند‭ ‬مورد‭ ‬آن‭ ‬اشاره‭ ‬می‭ ‬کند،‭ ‬باعث‭ ‬دردسر‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬مغازه‭ ‬داران‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬طوری‭ ‬که‭ ‬افراد‭ ‬پیاده‭ ‬ای‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬خودرو‭ ‬نشینان‭ ‬در‭ ‬خیابان‌های‭ ‬اتورفسنجان‭( ‬شهید‭ ‬فیروزی‭)‬،شهید‭ ‬صدوقی‭(‬جاده‭ ‬تهران‭)‬،شهاب،‭ ‬خورشید،۲۴آذر،‭ ‬آزادگان‭ ‬و‭ ‬یا‭... ‬همیشه‭ ‬با‭ ‬معضل‭ ‬برخورد‭ ‬با‭ ‬ماشین‭ ‬های‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تعمیر‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬فعالیت‭ ‬اصنافی‭ ‬مثل‭ ‬صافکاری‭ ‬روبرو‭ ‬می‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬همین‭ ‬باعث‭ ‬شکایات‭ ‬متعدد‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬خصوص‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

خیابان‭ ‬های‭ ‬محاصره‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬مغازه‭ ‬داران

به‭ ‬طور‭ ‬مثال‭ ‬یاسمن‭ ‬حسینی‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬شهروندان‭ ‬کرمانی‭ ‬می‭ ‬گوید‭: ‬وقتی‭ ‬از‭ ‬اتو‭ ‬رفسنجان‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬خواجو‭ ‬می‭ ‬رویم،‭ ‬سراسر‭ ‬ماشین‭ ‬هایی‭ ‬می‭ ‬بینیم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬خیابان‭ ‬پارک‭ ‬و‭ ‬باعث‭ ‬ترافیک‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬منطقه‭ ‬شده‭ ‬اند،‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬جای‭ ‬شهر‭ ‬این‭ ‬وضعیت‭ ‬دیده‭ ‬می‭ ‬شود،‭ ‬انگار‭ ‬هیچ‭ ‬محدوده‭ ‬ای‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬مغازه‭ ‬ها‭ ‬وجود‭ ‬ندارد،‭ ‬اگر‭ ‬پیاده‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬مسیرها‭ ‬تردد‭ ‬کنیم‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬یک‭ ‬فضای‭ ‬خلوت‭ ‬و‭ ‬آرام‭ ‬،‭ ‬باید‭ ‬مسیر‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬پیاده‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬خیابان‭ ‬انتقال‭ ‬دهیم‭.‬

امیر‭  ‬رجب‭ ‬احمدی‭ ‬هم‭  ‬با‭ ‬سد‭ ‬معبر‭ ‬کردن‭ ‬ماشین‭ ‬های‭ ‬پارک‭ ‬شده‭ ‬توسط‭ ‬اصناف‭ ‬در‭ ‬خیابان‌های‭ ‬شهر‭ ‬مشکل‭ ‬دارد‭ ‬اما‭ ‬میگوید‭: ‬من‭ ‬حاضر‭ ‬نیستم‭ ‬برای‭ ‬یک‭ ‬کاری‭ ‬مثل‭ ‬صافکاری‭ ‬ماشین‭ ‬به‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬شهر‭ ‬بروم،‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬باید‭ ‬یک‭ ‬جایی‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬شهر‭ ‬برای‭ ‬اصناف‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬مردم‭ ‬هم‭ ‬باشند،‭ ‬نه‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬مثل‭ ‬الان‭ ‬خیابان‌های‭ ‬اصلی‭ ‬شهر‭ ‬که‭ ‬ترافیک‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬ها‭ ‬زیاد‭ ‬است،‭ ‬محل‭ ‬کار‭ ‬اصناف‭ ‬خدماتی‭ ‬باشند‭.‬

برای‭ ‬تکمیل‭ ‬گزارش‭ ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬صافکاری‌های‭ ‬شهر‭ ‬هم‭ ‬رفتیم‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬ما‭ ‬خواست‭ ‬نامی‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬روزنامه‭ ‬قید‭ ‬نکنیم،‭ ‬او‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬شهرداری‭ ‬چند‭ ‬باری‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬سد‭ ‬معبر‭  ‬به‭ ‬مشکل‭ ‬برخورده‭ ‬است‭ ‬می‌گوید‭: ‬شهرداری‭ ‬چندباری‭ ‬برای‭ ‬رفع‭ ‬سد‭ ‬معبر‭ ‬آمده‭ ‬اما‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬حرفش‭ ‬گوش‭ ‬نکردیم،‭ ‬تازه‭ ‬می‌گویند‭ ‬باید‭ ‬مکان‭ ‬صاف‭ ‬کاری‭ ‬را‭ ‬تغییر‭ ‬دهیم،‭ ‬اگر‭ ‬همه‭ ‬جابه‭ ‬جا‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬محل‭ ‬بروند،‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬مشکلی‭ ‬ندارم،‭ ‬وگرنه‭ ‬تنها‭ ‬کجا‭ ‬بروم؟

برای‭ ‬رفع‭ ‬سد‭ ‬معبر‭ ‬شهرداری‭ ‬باید‭ ‬ورود‭ ‬کند

رییس‭ ‬اتاق‭ ‬اصناف‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬وضعیت‭ ‬اصناف‭ ‬آلاینده‭ ‬در‭ ‬کرمان‭ ‬می‭ ‬گوید‭: ‬برای‭ ‬این‭ ‬اصناف‭ ‬مساله‭ ‬سدمعبر‭ ‬تعریف‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬هم‭ ‬وظیفه‭ ‬شهرداری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬اقدام‭ ‬کند،‭ ‬شهرداری‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬روز‭ ‬گذشته‭ ‬اعلام‭ ‬کرده‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬اتاق‭ ‬اصناف‭ ‬برای‭ ‬وضعیت‭ ‬اصناف‭ ‬آلاینده‭ ‬همکاری‭ ‬ندارد،‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬همکاری‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬شهرداری‭ ‬صددرصد‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬

این‭ ‬مقام‭ ‬مسوول‭ ‬در‭ ‬توضیح‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۹۵‭ ‬اعلام‭ ‬کرده‭ ‬بودید‭ ‬که‭ ‬اصناف‭ ‬آلاینده‭ ‬ساماندهی‭ ‬می‭ ‬شوند‭ ‬می‭ ‬گوید‭: ‬در‭ ‬گذشته‭ ‬بنده‭ ‬رییس‭ ‬اتاق‭ ‬اصناف‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬رییس‭ ‬شورای‭ ‬شهر‭ ‬بوده‭ ‬ام‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬صحبت‭ ‬را‭ ‬داشتم‭. ‬در‭ ‬هر‭ ‬صورت‭ ‬مغازه‭ ‬ها‭ ‬حق‭ ‬خارج‭ ‬شدن‭ ‬از‭ ‬مغازه‭ ‬را‭ ‬ندارند‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬هم‭ ‬سد‭ ‬معبر‭ ‬کردند‭ ‬شهرداری‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬خصوص‭ ‬ورود‭ ‬و‭ ‬نامه‭ ‬ای‭ ‬برای‭ ‬اصناف‭ ‬ارسال‭ ‬تا‭ ‬ما‭ ‬بتوانیم‭ ‬مغازه‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اماکن‭ ‬معرفی‭ ‬کنیم‭.‬

مدیر‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬شهرداری‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬رفع‭ ‬سد‭ ‬معبر‭ ‬به خبرآنلاین می‭ ‬گوید‭: ‬شهرداری‭ ‬فقط‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬در‭ ‬موضوع‭ ‬سد‭ ‬معبر‭ ‬در‭ ‬برخورد‭ ‬با‭ ‬اصناف‭ ‬آلاینده‭ ‬ورود‭ ‬کند‭  ‬که‭ ‬با‭ ‬رفع‭ ‬سد‭ ‬معبر‭ ‬مقطعی‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬حل‭ ‬نمی‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬این‭ ‬اصناف‭ ‬به‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬شهر‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬شبیه‭ ‬همه‭ ‬جای‭ ‬دنیا‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬مجتمع‭ ‬تعمیرگاهی‭ ‬انتقال‭ ‬پیدا‭ ‬کنند‭ ‬که‭ ‬هم‭ ‬کار‭ ‬مردم‭ ‬با‭ ‬سهولت‭ ‬انجام‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬معبر‭ ‬عمومی‭ ‬دچار‭ ‬مشکل‭ ‬نشود‭. ‬سد‭ ‬معبر‭ ‬همیشه‭ ‬صورت‭ ‬می‭ ‬گرفته‭ ‬ولی‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬مقطعی‭ ‬است،‭ ‬وقتی‭ ‬ماشینی‭ ‬جلوی‭ ‬یک‭ ‬مغازه‭ ‬فرضا‭ ‬مکانیکی،‭ ‬در‭ ‬حاشیه‭ ‬پیاده‭ ‬رو‭ ‬پارک‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬اشغال‭ ‬می‭ ‬کند،‭ ‬با‭ ‬سد‭ ‬معبر‭ ‬فقط‭ ‬یک‭ ‬روز‭ ‬می‭ ‬توان‭ ‬جلوی‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬گرفت‭. ‬

سید‭ ‬رضا‭ ‬میرحسینی‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬ساماندهی‭ ‬اصناف‭ ‬ادامه‭ ‬می‭ ‬دهد‭: ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬همه‭ ‬نهادهایی‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬یک‭ ‬واحد‭ ‬صنفی‭ ‬مجوز‭ ‬می‭ ‬دهند،‭ ‬شهرداری‭ ‬نمی‭ ‬تواند‭ ‬جلوی‭ ‬یک‭ ‬نفر‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬قانونی‭ ‬پروانه‭ ‬کسب‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬حتما‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬منظور‭ ‬ملک‭ ‬را‭ ‬خریده‭ ‬و‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬کسب‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬را‭ ‬بگیرد،‭ ‬پس‭ ‬یک‭ ‬جا‭ ‬کردن‭ ‬همه‭ ‬اصناف‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬تفاهم‭ ‬نامه‭ ‬کلی‭ ‬دارد،‭ ‬البته‭ ‬باید‭ ‬این‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬تعرض‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬معبر‭ ‬عمومی‭ ‬جرم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬حمایت‭ ‬نیروی‭ ‬انتظامی‭ ‬و‭ ‬دستگاه‭ ‬قضایی‭ ‬احتیاج‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬حمایت‭ ‬فرمانداری‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬نهاد‭ ‬ها‭ ‬نمی‌توان‭ ‬این‭ ‬مشکل‭ ‬را‭ ‬حل‭ ‬کرد‭.‬

زمین‭ ‬انتخابی‭ ‬مورد‭ ‬تایید‭ ‬اصناف‭ ‬نبود

عضو‭ ‬شورای‭ ‬شهر‭ ‬کرمان‭ ‬که‭ ‬ریاست‭ ‬شورای‭ ‬چهارم‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬برعهده‭ ‬داشته،‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬ساماندهی‭ ‬اصناف‭ ‬آلاینده‭ ‬می‭ ‬گوید‭: ‬در‭ ‬زمان‭ ‬شورای‭ ‬چهارم‭ ‬با‭ ‬مکاتبات‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬مصوبات‭ ‬انجام‭ ‬شده،‭ ‬به‭ ‬اصناف‭ ‬آلاینده‭ ‬زمینی‭ ‬تخصیص‭ ‬داده‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬شهر‭ ‬خارج‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬جای‭ ‬مشخصی‭ ‬کار‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬ادامه‭ ‬دهند‭ ‬که‭ ‬البته‭ ‬آن‭ ‬زمین‭ ‬هم‭ ‬نهایی‭ ‬نشد‭ ‬زیرا‭ ‬که‭ ‬مورد‭ ‬تایید‭ ‬اصناف‭ ‬نبود‭.‬

علی‭ ‬اکبر‭ ‬مشرفی‭ ‬ضمن‭ ‬مخالفت‭ ‬با‭ ‬جابه‭ ‬جایی‭ ‬کارواش‭ ‬و‭ ‬اصنافی‭ ‬مانند‭ ‬مکانیکی‭ ‬ماشین‭ ‬های‭ ‬سبک‭ ‬ادامه‭ ‬می‭ ‬دهد‭: ‬این‭ ‬اصناف‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬جایی‭ ‬قرار‭ ‬بگیرند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬مردم‭ ‬باشند‭ ‬دلیلش‭ ‬هم‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬امثال‭ ‬این‭ ‬اصناف‭ ‬به‭ ‬محیطی‭ ‬خارج‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬دور‭ ‬از‭ ‬شهر‭ ‬انتقال‭ ‬پیدا‭ ‬کنند‭ ‬کسی‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬ها‭ ‬مراجعه‭ ‬نمی‭ ‬کند،‭ ‬می‭ ‬توان‭ ‬کارواش‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬اصنافی‭ ‬که‭ ‬مردم‭ ‬همیشه‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬ها‭ ‬نیاز‭ ‬دارند‭ ‬از‭ ‬مراکز‭ ‬شلوغ‭ ‬و‭ ‬پر‭ ‬ترافیک‭ ‬جدا‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬منطقه‭ ‬خلوت‭ ‬انتقال‭ ‬دهند‭.‬

رییس‭ ‬سابق‭ ‬شورا‭ ‬ادامه‭ ‬می‭ ‬دهد‭: ‬اتاق‭ ‬اصناف‭ ‬مخالفت‭ ‬خاصی‭ ‬با‭ ‬جابه‭ ‬جایی‭ ‬اصناف‭ ‬آلاینده‭ ‬ندارد‭ ‬اما‭ ‬هنوز‭ ‬زمین‭ ‬مورد‭ ‬تایید‭ ‬اصناف‭ ‬پیدا‭ ‬نشده‭ ‬است،‭ ‬درضمن‭ ‬تسهیلات‭ ‬لازم‭ ‬برای‭ ‬اصناف‭ ‬هم‭ ‬باید‭ ‬فراهم‭ ‬شود‭ ‬یعنی‭ ‬یک‭ ‬زمینی‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬نظرگرفته‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬هزینه‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬آن‭ ‬خیلی‭ ‬بالا‭ ‬نباشد‭ ‬تا‭ ‬برای‭ ‬افراد‭ ‬هم‭ ‬قابل‭ ‬پرداخت‭ ‬باشد‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬باید‭ ‬آسفالت،‭ ‬اب،‭ ‬برق،‭ ‬گاز‭ ‬هم‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬محل‭ ‬انتقال‭ ‬پیدا‭ ‬کند‭.‬

از‭ ‬آنجایی‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬ارتباط‭ ‬مستقیم‭ ‬با‭ ‬کمیسیون‭ ‬گردشگری‭ ‬و‭ ‬اصناف‭ ‬در‭ ‬شورای‭ ‬شهر‭ ‬کرمان‭ ‬دارد،‭ ‬سیدمحمدرضا‭ ‬معین‭ ‬زاده‭ ‬میرحسینی‭ ‬رییس‭ ‬این‭ ‬کمیسیون‭ ‬حاضر‭ ‬به‭ ‬پاسخگویی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬خصوص‭ ‬نشد‭.‬

‭ ‬

۴۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 1222666

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 8 =