ماجرای شکایت دیوان محاسبات از دولت چه بود؟/ رای دیوان عدالت به نفع دولت صادر شد

فارس نوشت: معاون امور حقوقی دولت اعلام کرد: به موجب رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت دیوان محاسبات کشور مبنی بر ابطال بخشنامه 137110 به تاریخ 16 اسفندماه سال 95 رئیس جمهور رد شد.

 بخشنامه شماره 137110 به تاریخ 16 اسفندماه سال 95 مصوب و ابلاغی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: «در اجرای اصل (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به مفاد ماده (94) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین به استناد ماده (3) و بند «ز» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تمامی شرکت‌های دولتی موضوع مواد (4 و 5) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (18) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی به استثنای بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، مکلفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، تمامی حساب‌های بانکی خود اعم از حساب‌های درآمدی و پرداخت را با مجوز خزانه‌داری کل کشور، نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح و حساب‌های خود نزد سایر بانک‌ها را مسدود نماید. عدم اقدام شرکت‌های مذکور در اجرای مفاد این بخشنامه در حکم تصرف در وجوه عمومی تلقی می‌گردد»
دیوان محاسبات کشور با طرح شکایتی نسبت به بخشنامه یاد شده نزد دیوان عدالت اداری مدعی گردید که بخشنامه مذکور برخلاف قلمرو شمول مندرج در قوانین فوق‌الذکر از حیث محدود نمودن استثنائات به بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، به منزله ورود در حوزه تقنین محسوب می شود و با توجه به مغایرت آن با مفاد ماده (3) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین ماده (122) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه قابل ابطال است.
معاونت حقوقی طی لایحه دفاعیه شماره 34404/76613 به تاریخ 19 بهمن ماه سال 96 و همچنین با حضور در جلسه مقرر نزد هیئت محترم تخصصی دیوان عدالت اداری و بیان دفاع و تحلیل شفاهی و همچنین استناد به احکام قانونی مقدم بر بخشنامه از جمله ماده (20) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 و بند «ب» ماده (17) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر لزوم افتتاح کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی نزد بانک مرکزی، مفاد بخشنامه مورد شکایت را همسو و منطبق با قوانین اعلام داشت. 
در نهایت هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 9709970906010434  مورخ 1397/12/25، مفاد بخشنامه را خارج از اختیار رئیس جمهور محترم تلقی نکرد و شکایت مزبور را به ترتیب زیر رد کرد: درخصوص شکایت دیوان محاسبات کشور به طرفیت ریاست جمهوری اسلامی ایران دائر بر ابطال بخشنامه شماره 137110 مورخ 1395/12/16رئیس جمهور موضوع در جلسه مورخ 1397/12/12مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و ملاحظه محتویات پرونده و توضیحات نمایندگان ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به اتفاق بر این عقیده بودند که موضوع بخشنامه معترض عنه از شمول ماده (3) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خارج بوده در نتیجه مغایرتی با مقررات اعلامی نداشته و خارج از اختیار نمی‌باشد فلذا مستنداً به بند «ب» از ماده (84) قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می‌باشد».

23219

کد خبر 1257858

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 2 =