۰ نفر
۲۱ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۹:۰۰
کاهش حوادث ناشی از کار، وظیفه‌ای قانونی، رسالتی اخلاقی

 به موجب ماده "۶۰" قانون تأمین اجتماعی، حادثه ناشی از کار حادثه ای است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریتی باشد.

کاهش حوادث ناشی از کار با هدف صیانت و حفظ سلامت جسمی و روانی نیروی کار، وظیفه ای قانونی و رسالتی اخلاقی محسوب می شود. در این راستا سازمان تامین اجتماعی  حمایت از بیمه شدگان و خانواده های آنان را در صورت احراز شرایط قانونی در برابر انواع حوادث و عوارض و آسیب های جسمی و روحی ( اعم از ناشی یا غیر ناشی از کار ) قبول کرده و از بار مشکلاتشان به هنگام بروز حادثه کم می کند.

نظر به اهمیت حوادث ناشی از کار موادی از قانون تامین اجتماعی ( مواد ۶۰ ، ۶۵ و ۶۶ ) به طور مستقیم به این دسته از حوادث اختصاص یافته است.

طبق بند "۸" ماده "۲" قانون تامین اجتماعی، حادثه اتفاقی است پیش بینی نشده که تحت تاثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می‌دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده می‌شود.

 به موجب ماده "۶۰" قانون تأمین اجتماعی، "حادثه ناشی از کار حادثه ای است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی واوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می‌گردد مشروط براینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد. حادثه­ای که برای  بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق   می­افتد حادثه ناشی از کار محسوب می شود."

در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، فرد حادثه دیده یا خانواده وی از تمامی تعهدات قانونی شامل: ( خدمات درمانی، معالجه شخص بیمه شده ، تحویل پروتز و اروتز، غرامت دستمزد ایام بیماری، غرامت نقص عضو، ازکارافتادگی جزئی و کلی و فوت ) حسب مورد بهره مند می گردند.

لذا سازمان تامین اجتماعی با استناد به مواد ۷۱ ، ۷۳ و بند ۳ ذیل تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی موظف است چنانچه بیمه شده ای در اثر حوادث ناشی از کار یا بیماری حرفه ای از کارافتاده شود (اعم از کلی یا جزئی) یا فوت کند، بدون درنظر گرفتن مدت سابقه پرداخت حق بیمه حسب مورد مستمری مربوطه را برای وی یا بازماندگان واجد شرایط برقرار کند.

ضمناً به موجب مواد ۵۹، ۶۲، ۶۳ و ۷۴ قانون تأمین اجتماعی در صورت حوادث ناشی از کار و به شرط عدم اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق، با رعایت شرایط مقرر استحقاق دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری و غرامت نقص عضو را نیز خواهند داشت.

«به موجب ماده یک قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب سال ۵۲ و قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۹‏/۸‏/۸۶ و ۱۴‏/۱۲‏/۸۷ مجلس شورای اسلامی؛ کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد ساختمان یا توسعه ساختمان و یا تجدید بنا و تخریب مربوط به آن چنانچه مشمول مقررات خاص از نظر بیمه و بازنشستگی نباشند، در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه خواهند بود. بنابراین حوادث کلیه مشمولین قوانین مورد اشاره در صورت وجود پروانه ساختمانی معتبر و برگ پرداخت حق بیمه متعلقه قابل بررسی بوده و در صورت انطباق با ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی و ناشی از کار بودن حادثه، امکان ارائه تعهدات قانونی به این قبیل بیمه شدگان و یا در صورت فوت به بازماندگان واجد شرایط آنان برابر قوانین مربوطه ( حسب مورد و مطابق توضیحات پیشگفت) مقدور خواهد بود.»

نگاهی به آمار حوادث ناشی از کار براساس نتیجه حادثه در فاصله سالهای ۹۱ الی ۹ ماهه اول سال ۹۷

سال

جمع

فوت

از کار افتاده کلی

از کار افتاده جزئی

غرامت نقص عضو

بهبودی کامل

۹۱

۲۰۵۳۲

۱۱۳

۱۷۷

۳۳۱

۹۶۷

۱۸۹۴۴

۹۲

۱۹۴۷۷

۱۱۷

۲۰۱

۳۱۱

۹۴۶

۱۷۹۰۲

۹۳

۱۸۹۱۶

۱۲۱

۱۶۹

۲۸۹

۷۸۶

۱۷۵۵۱

۹۴

۱۸۷۸۶

۱۰۸

۱۸۵

۲۷۷

۹۸۱

۱۷۲۳۵

۹۵

۱۸۵۲۲

۱۱۷

۱۵۰

۲۵۴

۱۳۰۹

۱۶۶۹۲

۹۶

۱۸۸۷۶

۱۱۸

۱۲۱

۲۵۴

۱۱۹۹

۱۷۱۸۴

۹ ماهه اول ۹۷

۱۱۰۹۵

۸۶

۶۲

۱۴۴

۵۶۹

۱۰۲۳۴


 * رئیس گروه نظارت فنی و احتساب سوابق سازمان تأمین اجتماعی

۲۳۵۲۳۵

کد خبر 1288136

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 5 =