پاسخ قاطعانه رهبر انقلاب به سوالی درباره پُست‌های موروثی در ایران

نشریه خط حزب الله در شماره جدید خود بخشی از سخنان مقام معظم رهبری درباره برخورد با پست‌های موروثی را منتشر کرده است

به گزارش خبرآنلاین، در این مطلب که بازنشر سخنان رهبری در ۲۲ اسفندماه سال ۷۹ بوده، آمده است؛

اگر من بــه چیزهایی که این بــرادر یا خواهر عزیزمان روی این کاغذ نوشــته اند، برخورد کنم، قطعاً سکوت نخواهم کرد. من جایی را که پست موروثی وجود داشته باشد، سراغ ندارم. البته ممکن است کســانی با ارتباط و اتصال به کسی یا شــخصیتی، تلاش هایی بکنند و کارهای اقتصادی ای انجام دهند - که البته با اینها باید طبق قانون برخورد شود - اما اینکه پست موروثی در جامعه وجود داشته باشد که پدر بمیرد، پسر از او ارث ببرد؛ یا برادر بمیرد، برادر از او ارث ببرد؛ من حقیقتا چنین چیزی را سراغ ندارم؛ والا اگر باشد، مطمئن باشید که بنده سکوت نخواهم کرد.

۲۱۷۲۱۵

کد خبر 1294611

برچسب‌ها