خاطره ای جالب از روز ملاقات با آیت الله منتظری و طالقانی در زندان/یکی با پیراهن و شلوار می‌آمد و دیگری با عبا و عمامه

هفته نامۀ «امیدجوان» در شماره تازه خود و در آستانۀ چهلمین سالگرد درگذشت آیت‌الله سید محمود طالقانی با حجت الاسلام احمد منتظری فرزند آیت‌الله حسینعلی منتظری گفت و گو کرده تا از طالقانی بگوید.

از بخش های جالب مصاحبه قسمتی است که خاطره دیدار با آیت‌الله طالقانی و منتظری در زندان را می‌گوید:

« تاریخ و ساعت ملاقات آیت‌الله طالقانی و آیت‌الله منتظری در یک روز و یک ساعت بود؛ دوشنبه ها و چهارشنبه ها. وسط زندان اوین چادری زده بودند و اطراف آن نیمکت بود. یک طرف ما می نشستیم و طرف دیگر خانوادۀ آقای طالقانی.

آقای منتظری با یک پیرهن شلوار و تندتند می آمد آما آقای طالقانی با عبا و عمامه می‌آمد و با طُمأنینه قدم برمی‌داشت. این مقایسه برای ما خیلی جالب بود: یکی خاکی و دیگری پُر اُبهت.»

2727

کد خبر 1296765