آمارهای ۵ماهه سال ۹۸ وزارت صمت درباره آذربایجان‌غربی

وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۵۹اُمین گزارش خود، عملکردی از ۵ ماهه نخست امسال را در کشور و استان‌های مختلف اعلام کرد که آمارهای مربوط به بخش صدور کارت بازرگانی، تسهیلات، گواهی امضای الکترونیکی، برق مصرفی مشترکین صنعتی، مجوزها و پروانه‌های صادره آذربایجان‌غربی را مشاهده می‌کنید.

به گزارش خبرآنلاین آذربایجان‌غربی، آمارهای مربوط به بخش صدور کارت بازرگانی، تسهیلات، گواهی امضای الکترونیکی، برق مصرفی مشترکین صنعتی، مجوزها و پروانه‌های صادره آذربایجان‌غربی را در زیر بخوانید.

جوازهای تاسیس صادره

در ۵ماهه نخست امسال ۲۳۳ جواز با سرمایه ۸۵۴۵.۲میلیارد ریال و با اشتغال ۴۰۶۴نفر برای آذربایجان‌غربی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد ۱۴.۸درصد رشد داشته ولی از لحاظ سرمایه ۱۷.۴ و از لحاظ اشتغال ۱۳.۵درصد کاهش یافته است.
این درحالیست که میانگین کشوری رشد ۱۸.۷درصدی از لحاظ تعداد، رشد ۲۲.۹درصدی از لحاظ سرمایه و رشد ۱۹.۸درصدی از لحاظ اشتغال بوده است.
آذربایجان‌غربی از لحاظ تعداد در رتبه هجدهم، از لحاظ سرمایه در رتبه بیست‌وششم و از لحاظ اشتغال در رتبه بیست‌ویکم کشور قرار گرفته است.

اما در بین مناطق آزاد، منطقه آزاد ماکو در طی این مدت با ۲۸ جواز صادره با سرمایه ۱۸۲۴.۷میلیارد ریال و اشتغال ۱۰۹۵نفر بترتیب شاهد کاهش ۱۵.۶، ۲۵.۵ و ۲۵.۴ داشته است و در بین مناطق آزاد کشور وضعیت قابل قبولی داشته است.

کل پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی صادره

در ۵ماهه نخست امسال ۱۰۰ پروانه با سرمایه ۲۰۷۲.۵میلیارد ریال و با اشتغال ۷۴۴نفربرای آذربایجان‌غربی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد ۶۱.۳درصد از لحاظ سرمایه ۲۶۵.۶درصد و از لحاظ اشتغال ۴۸.۸درصد رشد داشته است.
این درحالیست که میانگین کشوری رشد ۸.۴درصدی از لحاظ تعداد، کاهش ۴۱.۷درصدی از لحاظ سرمایه و کاهش ۸.۱درصدی از لحاظ اشتغال بوده است.
آذربایجان‌غربی از لحاظ تعداد در رتبه یازدهم، از لحاظ سرمایه در رتبه هفدهم و از لحاظ اشتغال در رتبه شانزدهم کشور قرار گرفته است.

اما در بین مناطق آزاد، منطقه آزاد ماکو در طی این مدت با ۱۴ پروانه صادره با سرمایه ۲۵۴.۲میلیارد ریال و اشتغال ۳۰۵نفر بترتیب شاهد کاهش ۲۲.۲، ۸۴.۷ و رشد ۳.۴درصدی اشتغال داشته است و در بین مناطق آزاد کشور وضعیت قابل قبولی داشته است.

پروانه‌های بهره‌برداری ایجادی صادره

در ۵ماهه نخست امسال ۴۴ پروانه با سرمایه ۷۶۵میلیارد ریال و با اشتغال ۴۲۸نفر برای آذربایجان‌غربی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد ۱۰۰درصد از لحاظ سرمایه ۱۷۳.۲درصد و از لحاظ اشتغال ۷۱.۹درصد رشد داشته است.
این درحالیست که میانگین کشوری رشد ۵.۴درصدی از لحاظ تعداد، کاهش ۷۰.۹درصدی از لحاظ سرمایه و کاهش ۱۰.۹درصدی از لحاظ اشتغال بوده است.
آذربایجان‌غربی از لحاظ تعداد در رتبه یازدهم، از لحاظ سرمایه در رتبه بیستم و از لحاظ اشتغال در رتبه پانزدهم کشور قرار گرفته است.

اما در بین مناطق آزاد، منطقه آزاد ماکو در طی این مدت با ۸ پروانه بهره برداری ایجادی صادره با سرمایه ۲۵۰.۴میلیارد ریال و اشتغال ۱۶۷ نفر بترتیب شاهد کاهش ۵۵.۶، ۸۴.۹ و ۴۳.۴ درصدی اشتغال داشته است و در بین مناطق آزاد کشور وضعیت نسبتا قابل قبولی داشته است.

پروانه‌های بهره‌برداری توسعه‌ای صادره

در ۵ماهه نخست امسال ۵۶ پروانه با سرمایه ۱۳۰۷.۵ میلیارد ریال و با اشتغال ۳۱۶ نفر برای آذربایجان‌غربی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد ۴۰ درصد از لحاظ سرمایه ۳۵۵.۷درصد و از لحاظ اشتغال ۲۵.۹درصد رشد داشته است.
این درحالیست که میانگین کشوری رشد ۱۱.۹ درصدی از لحاظ تعداد، رشد ۱۲۹.۵ درصدی از لحاظ سرمایه و کاهش ۳.۸درصدی از لحاظ اشتغال بوده است.
آذربایجان‌غربی از لحاظ تعداد در رتبه هشتم ، از لحاظ سرمایه در رتبه یازدهم و از لحاظ اشتغال در رتبه هفدهم کشور قرار گرفته است.

اما در بین مناطق آزاد، منطقه آزاد ماکو در طی این مدت با ۶ پروانه بهره برداری توسعه ای صادره با سرمایه ۳.۸میلیارد ریال و اشتغال ۱۳۸نفر صادر شده است.

مجوزهای معدنی

در ۵ماهه نخست امسال ۳۳ پروانه اکتشاف برای استان آذربایجان‌غربی صادر شده که نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است.
این درحالیست که میانگین کشوری کاهش ۳.۳ صدور پروانه اکتشاف را نشان می‌دهد.
آذربایجان‌غربی از لحاظ تعداد پروانه اکتشاف صادره بعد از استان کرمان در رتبه دوم کشور قرار گرفته است.

پروانه‌های اصناف

در ۵ ماهه نخست امسال ۵۸۴۹مجوز صنفی در استان آذربایجان‌غربی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۷درصد رشد یافته است.

همچنین مجموع اتحادیه‌های صنفی استان تا پایان مرداد ۲۲۳ واحد بوده ضمن اینکه در مجموع ۹۰۶۱۶ واحدصنفی دارای مجوز در آذربایجان‌غربی فعالند که از این تعداد ۱۷۹۶۱ واحد تولیدی، ۴۳۸۸۷ واحد توزیعی، ۱۷۰۲۵ واحد فنی و ۱۱۷۴۳ واحد خدماتی هستند.
برای این تعداد واحد در استان، ۶۳۱۹۹ کارت‌خوان صادر شده است.

همچنین ۱۱ اتحادیه صنفی فاقد اعتبار در آذربایجان‌غربی وجود دارد و ۱۳۶۵۲واحد صنفی دارای پروانه کسب و فاقد اعتبار در استان وجوددارد.

کارت بازرگانی

در ۵ ماهه نخست امسال ۷۴ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی ارومیه صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴.۵درصد کاهش یافته است، ضمن اینکه ۱۵۹ کارت نیز تمدید شده که رشد ۲.۶درصدی را نشان می دهد.

کارت بازرگانی

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

در ۵ ماهه امسال، ۲۰۶۸ گواهی امضای الکترونیکی در آذربایجان‌غربی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۹ درصد رشد داشته است.

تسهیلات

بنا به آمار اعلامی، تسهیلات برای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک، متوسط و طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت بالای ۶۰% در راستای اقتصاد مقاومتی از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان مرداد ۱۳۹۸ برای استان آذربایجان‌غربی به شرح زیر است:

تعداد ۶۳۵ فقره ثبت‌نام، تعداد ۴۵۲فقره با مبلغ ۳۵۶۹میلیارد ریال معرفی به بانک، ۸۳ فقره با مبلغ ۱۲۹۰میلیارد ریال فرآیند رونق، ۳۱۸۸فقره با مبلغ ۸۷۵۹میلیارد ریال مستقیم بانکی، ۷۳ فقره با مبلغ ۱۱۳۲میلیارد ریال انتقالی از سال ۹۷، ۳۳۴۴فقره با مبلغ ۱۱۱۸۱میلیارد ریال مجموع پرداختی و ۸ فقره با مبلغ ۳۵۸میلیارد ریال در مرحله نظارت هستند.

همچنین آمار تسهیلات برنامه تولید و اشتغال (تبصره۱۸) از ابتدای اسفند ۱۳۹۷ تا پایان مرداد ۱۳۹۸ در آذربایجان‌غربی، ۱۳۰فقره ثبت‌نام بوده که از این تعداد ۵۵ فقره با مبلغ ۲۲۷۸میلیارد ریال به بانک‌های عامل معرفی شده است.

برق مصرفی مشترکین صنعتی متوسط و کوچک

براساس آمار اعلامی وزارت صمت، ۴۷۶۳۲۰مگاوات ساعت در ۴ ماهه نخست امسال در آذربایجان‌غربی توسط مشترکین صنعتی متوسط و کوچک، برق مصرف شده  که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۳.۹درصد رشد داشته است.

برای مشاهده آمار تکمیلی (اینجا) کلیک کنید.

46

کد خبر 1315128

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 7 =