توافق مجلس و قوه قضائیه برای تغییر در روند بررسی تفحص‌های پارلمان

تسنیم نوشت:رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس گفت:آیین‌نامه داخلی مجلس برای تقویت بعد نظارتی مجلس در بحث تحقیق و تفحص‌ها تغییر می‌کند.

غلامرضا کاتب رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس با بیان اینکه تحقیق و تفحص یکی از ابزارهای نظارتی مجلس است، گفت: ضعف بعد نظارتی مجلس یکی از انتقاداتی است که به مجلس وارد است و ما در کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی در جهت بهبود این شرایط تغییراتی در آیین‌نامه داخلی اعمال کردیم.

وی افزود:قرار است برای ارتقاء سطح نظارتی پارلمان و افزایش تاثیرگذاری گزارشات تحقیق و تفحص، روند رسیدگی به آنها تغییر کند.

رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس اظهار داشت: با اصلاحی که روی آیین‌نامه انجام می‌شود، قرار است قانون به نحوی اصلاح شود که گزارش تحقیق و تفحص‌ها که به قوه قضائیه ارسال می‌شود در شعبه‌ای خاص و خارج از نوبت در قوه قضائیه بررسی شود.

غلامرضا کاتب در همین راستا ادامه داد: همچنین قرار است تا گزارشات با کمک کارشناسان سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به‌صورت حقوقی تدوین شود تا قوه قضائیه هم بر اساس مستندات حقوقی درباره پرونده‌های تحقیق و تفحص رأی صادر کند.

نماینده گرمسار تاکید کرد: تغییرات به عمل آمده با توافق قوه قضائیه ایجاد شده که قطعا در تقویت بعد نظارتی مجلس موثر خواهد بود.

کاتب گفت: نظارت بر دستگاه‌ها از وظایف مجلس است که باید با دقت و حساسیت انجام شود و تقویت سازوکارهای نظارتی به کارآمدی مجلس کمک می‌کند.

2727

کد خبر 1316061

برچسب‌ها