ارادە دولت اتمام طرح‌های مهم و حیاتی در کردستان است

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامە و بودجە کشور تاکید کرد کە علیرغم تحریم کشور از جانب دشمنان روند توسعە در کشور متوقف نشدە و دولت مصمم بە اتمام طرح‌های مهم و حیاتی کردستان است.

بە گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از سنندج، محمد باقر نوبخت در هجدهمین جلسە شورای برنامە ریزی و توسعە استان کردستان ضمن بیان اینکە کشور سخت ترین تحریم های تاریخ معاصر را تجربە می کند، اظهار داشت: از شش سال دولت تدبیر و امید عملا چهار سال آن را در تحریم بە سر بردیم ولی با همە آن مشکلات، پرداخت ها در کشور بە موقع انجام شد و حتی افزایش پرداختی ۲۰ درصدی بە کارکنان دولت نسبت بە سال قبل انجام شد.

نوبخت برگزاری جلسە شورای برنامە ریزی استان و بحث درخصوص اتمام طرح ها و پروژە ها را نشانەای از شکست دشمنان در بحث تحریم ها ارزیابی کرد و گفت: امسال ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول نقد بە گندم کاران پرداخت و سیل اول سال خسارت ۳٨ هزار میلیارد تومانی بە بار آورد کە ۱٦ هزار میلیارد تومان پرداخت و جبران شدە است.

رئیس سازمان برنامە و بودجە کشور با بیان اینکە ارادە دولت دکتر روحانی توسعە همە جانبە کردستان و اتمام طرح های اساسی و حیاتی آن است، افزود: مصمم هستیم کە راە آهن همدان بە سنندج تا پایان دولت دوازدهم بە اتمام برسد و بە این منظور نیز ۳۲۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص دادیم.

نوبخت ادامە داد: عزم دولت ساختن کردستان است و تلاش می کنیم هرآنچە در توان داریم برای عمران و پیشرفت کردستان انجام دهیم.

وی با بیان اینکە توسعە صرفا انجام کارها و پروژە های عمرانی نیست و توجە بە ابعاد انسانی و اجتماعی نیز از اهمیت برخوردار است، بیان کرد: در همین راستا سە هزار واحد مسکونی برای مددجویان و اقشار نیازمند در شهرها و روستاهای کردستان احداث می شود و قرار شدە است ساخت این واحدها ظرف مدت یکسال بە اتمام برسد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامە و بودجە کشور در جمع بندی سفر خود بە استان کردستان، تصریح کرد: در این سفر علاوە بر بازدید از گردنە صلوات آباد سنندج و راە آهن سنندج بە همدان از سدهای سیازاخ و آزاد بازدید و تصمیمات لازم برای بهرە مندی سریعتر مردم از برکات آنها گرفتە شد.

46

کد خبر 1320605

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 13 =