فیلم | رهبرانقلاب خطاب به پرستاران: خدمتی که به بیماران می‌کنید، انگار آن خدمت را به من کرده‌اید

رهبرانقلاب در بیمارستان خطاب به پرستاران فرمودند: هر خدمتی که شماها به هر بیماری بکنید، مثل اینست که آن خدمت را به شخص این حقیر کردید.

کد خبر 1337324

برچسب‌ها