ببینید | در کباب کوبیده ارزان قیمت از گوشت قورباغه استفاده می‌شود؟

"بهادر حاجی محمدی" بازررس انجمن بهداشت و ایمنی مواد غذایی درباره بهداشت و ایمنی غذاهای ارزان قیمت توضیحاتی می‌دهد.

کد خبر 1343394