ببینید | ماجرای حمله سوسک‌های قرمز به پایتخت

سازمان محیط‌زیست خبر حمله سوسک‌های قرمز به تهران به دلیل آلودگی هوا را رد کرد.

۲۵۶ ۲۵۶

کد خبر 1346629