ببینید | خاطره خیابانخوابی علیرضا زریندست و امیر نادری دو بزرگ تکرار ناشدنی سینمای ایران

علیرضا زرین‌دست فیلمبردار برجسته سینمای ایران از خیابان خوابی با امیر نادری تا فیلم‌سازی با او می گوید.

کد خبر 1347047

برچسب‌ها