ببینید | ‏روایت خلبان ایرانی ایرباس٣٢٠ پن پسیفیک چین از دشواریهای پرواز در شرایط مبارزه با ویروس ‎کرونا

کاپیتان شیرزاد فرزانه قوچانی‌نژاد، خلبان ایرانی ایرباس٣٢٠ پن پسیفیک چین از دشواریهای پرواز در شرایط مبارزه با ویروس ‎کرونا در حوالی ‎ووهان چین می گوید.

کد خبر 1347105

برچسب‌ها