ببینید | لحظه تسلیم شدن جوان عاشق پیشه گروگان گیر در شیرینی فروشی خیابان آزادی

تصویری از گروگان‌گیری شب گذشته که گروگان گیر پس از گروگان‌ گرفتن دختر جوان، در شیرینی فروشی خیابان آزادی، اسلحه‌اش را تحویل پلیس داد.

۲۵۶ ۲۵۶

کد خبر 1348507

برچسب‌ها