فیلم | تفاوت و شباهت‌های جنگنده‌های ایرانی با جنگنده های خارجی

امیر سرتریپ عزیز نصیرزاده فرمانده نیروهوایی ارتش از تفاوت و شباهت‌های جنگنده های ایرانی با جنگنده های خارجی گفت.

کد خبر 1350541

برچسب‌ها