ببینید | گزارش تکان‌ دهنده از احتکار ماسک و قیمت‌های نجومی یک داروخانه در مشهد

گزارشی تکان‌ دهنده از احتکار ماسک و قیمت‌های نجومی یک داروخانه در مشهد را ببینید.

کد خبر 1356848

برچسب‌ها