ببینید | خرس خسته در اتومبیل را باز می کند و به داخل می رود تا چرت بزند

یک خرس خواب آلود به طرز ماهرانه ای در اتومبیل را باز کرد و در حالی که در جاده خانوادگی خانواده نشسته بود داخل ماشین رفت.

کد خبر 1358623

برچسب‌ها