ببینید | تصویری بی‌نظیر از موتوری سرخوش جلوی ماشین طرح سرکوبِ کرونا

تصویری از موتور سواری را مشاهده می کنید که سرخوشانه مقابل ماشین سرکوب کرونا برای خودش ویراژ می دهد. این تصویر را رضا باقری شرف ثبت کرده است.

256 256

کد خبر 1359321

برچسب‌ها