ببینید | سازمان بهداشت جهانی: آمارهای ایران درباره کرونا هیچ مشکلی ندارد

تدروس آدانوم گابریاسوس، مدیرکل سازمان بهداشت جهانی درمصاحبه با سی ان بی سی گفت :من هیچ کشوری را بدون هیچ علتی یا بدون در اختیار داشتن حقایق متهم نمی کنم.

گابریاسوس در پاسخ به این سئوال مجری که حقایقی در اختیار ندارید که نشان بدهد دولت ایران دارد آماری متفاوت از آنچه که ما از گزارش ها دریافت کرده ایم ارائه می دهد؟ گفت: گزارش هایی در رسانه ها منتشر می شود اما سازمان بهداشت جهانی، سازمانی فنی است و باید حقایق را بررسی و راستی آزمایی کند. ما نمی توانیم همان چیزی را بگوییم که یک خبرنگار می گوید. حتی برخی همکاران به من گفته اند که برخی خبرنگاران کارهایی انجام داده اند که واقعیت دارد یا چنین مواردی بحث من فقط ایران نیست بلکه به همه ی موارد اشاره می کنم. حرف من این است که اگر ما از گزارش یک خبرنگار پیروی کنیم خواه به خوبی تهیه شده باشد خواه نه، در پایان چه چیزی بدست می آوریم؟ ما گزارش خبرنگار را تکرار می کنیم. به همین علت است که ساز و کار خودمان را داریم و ساز و کارهای ما چنین چیزی را ندیده است اما اگر مشاهده کنیم حتما باید برخورد شود.

256263

کد خبر 1359841

برچسب‌ها