ببینید | پزشک بارداری که در خط مقدم مبارزه با کرونا می‌جنگد

پرستاری که به زودی مادر می شود در حال انجام وظیفه است و سلامتی خودش و فرزندش را به خطر انداخته است.

کد خبر 1361038

برچسب‌ها