ببینید | جلوگیری از ورود خودروها با پلاک غیربومی در ورودی رشت در ابتدای جاده تهران

برای جلوگیری از ورود خودروها با پلاک غیربومی در ورودی رشت در ابتدای جاده تهران زنجیره انسانی تشکیل شده است.

کد خبر 1362206

برچسب‌ها