ببینید| سندرز به خاطر توصیه کرونایی به ترامپ گفت: احمق!

برنی سندرز کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا در واکنش به ویدئو منتشر شده ترامپ و دست دادنش با هواداران گفت: با کرونا در محل کار حاضر شدن، احمقانه‌ترین توصیه رئیس‌جمهوری آمریکاست.

کد خبر 1363217

برچسب‌ها