سلیمی‌نمین:اصولگراها آراء‌خاکستری را جذب کردند/پیروز ۱۴۰۰ هستیم

سلیمی‌نمین می‌گوید: پایداری‌ها پاینبدی به اصول ندارند و به راحتی تخریب‌گری می کنند و حتی بسیاری از اعضای سابق جبهه پایداری از لجاج اعضای باقیمانده این جبهه منزجر هستند.

مرجان احمدی: عباس سلیمی نمین تحلیلگر و فعال سیاسی اصولگرا که پیش از این گفته بود یأس سیاسی پایگاه رای اصلاح‌طلبان، تخریب‌های گسترده از سوی تندروهای چپ و راست علیه برخی کاندیداها از جمله محمدباقر قالیباف، شیوع کرونا و وحدتِ دیرهنگامِ اصولگرایان همگی باعث شد مشارکت مردم در انتخابات مجلس یازدهم کم باشد، در گفتگویی که با خبرآنلاین داشت از افزایش رأی اصولگرایان در همین مشارکت پایین سخن گفت.

او تاکید دارد که اصولگرایان در انتخابات دوم اسفند بخشی از آراء خاکستری را جذب کردند. این چهره سیاسی اصولگرا حتی تاکید می کند اگر تخریب‌های تندروهای اصلاح‌طلب و اصولگرا نبود و لیست وحدت هم زودتر به نتیجه می رسید، جاذبه ها و مزیت های لیست اصولگرایان می توانست آرای خاکستری بیشتری را جذب کند.

بر طبق تحلیل های سلیمی نمین، نیروهای تندرو اصولگرا و مشخصا پایداری ها هم دیگر پایگاه سابق خود را ندارند و اصولگرایان می توانند در ادامه راه موفق تر هم پیش روند تا جاییکه که می گوید «اصولگرایان قطعا پیروز انتخابات ۱۴۰۰ هستند.»

این تحلیگر اصولگرا از پایبند نبودن اعضای جبهه پایداری به اصول هم روایت کرد و گفت؛ «برخی اعضای سابقِ شورای مرکزی  جبهه پایداری، درحال حاضر از لجاجت و خودمحوری اعضای فعلی آن منزجر هستند.»

مشروح گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با عباس سلیمی‌نمین را در ادامه بخوانید؛
 

****

*آقای سلیمی نمین! فکر می کنید در انتخابات مجلس یازدهم همه بدنه رای اصولگرایان پای صندوق آمدند و به آنها رای دادند یا آنکه در غیاب رقیب اصلاح طلب بود که این نتیجه به دست آمد؟ فکر می کنید آن بدنه رای ۱۶ میلیونی انتخابات ۹۶ در این انتخابات حضور داشتند یا افزایش یا کاهش داشته است؟

رای اصولگرایان اینبار افزایش پیدا کرد. برخی افراد از جمله من معتقدیم که این افزایش ناشی از جذب آرای قشر خاکستری بود. یعنی اصولگرایان قابلیت این را داشتند که قشر خاکستری را در تعداد بیشتری هم جذب کنند اما به هرحال به دلایلی این کار متوقف شد و از دست رفت با این وجود قسمتی از این آرا جذب شد به همین دلیل رای اصولگرایان افزایش داشت.

اصولگرایان آرای خاکستری را جذب کردند /تندروها لیست شورای ائتلاف را تخریب کردند

من فکر می کنم این افزایش به مراتب می توانست بیشتر از این باشد چون بسیاری افراد ازعملکرد دولت اصلاح طلب، فراکسیون آنها در مجلس دهم و شورای شهر ناراضی بودند و در عین حال می خواستند برحسب وظیفه ملی و دینی رای دهند و بر روند کشور تاثیر داشته باشند، بنابراین مزیت های لیست اصولگرایان می توانست آنها را جذب کند اما به دلیل تخریب گسترده‌ای که علیه لیست اصولگرایان در تهران هم از جانب تندروهای طیف اصلاح طلب و هم از جانب جریان تندرو در طیف اصولگرایان به صورت مشترک صورت گرفت این اتفاق نیفتاد و این تخریب این افراد را به تامل واداشت علی رغم اینکه کارنامه پیش رو برایشان جاذبه جدی داشت.

بسیاری از اعضای سابق جبهه پایداری از لجاجت اعضای فعلی آن منزجر هستند، نمی خواهم نام ببرم اما گفتگویی با یکی از اعضای سابق شورای مرکزی جبهه پایداری داشتم و او با تنفر از لجاجت و کج فهمی آنها صحبت می کرد. این موضوع نشان می دهد که آنها روز به روز بیشتر پایگاه خود را از دست می دهند.از سویی به دلیل انتشار دیرهنگام لیست وحدت عملا فرصتی برای تبلیغات برای آنها باقی نماند و فقط فرصت تخریب فراهم بود. به این ترتیب من فکر می کنم رای اصولگرایان می‌توانست در این دوره بیش از این باشد و اگر هم این رای افزایش یافته به دلیل این است که رای برخی نیروهای خاکستری به سمت اصولگرایان آمد.

 فرصتی استثنایی برای اصولگرایان به وجود آمده تا توانمندی های خود را اثبات کنند

*برخی معتقدند عملکرد مجلس اصولگرای یازدهم در نتیجه انتخابات ۱۴۰۰ تاثیرگذار است. شما فکر می کنید اصولگرایان برگ برنده ای در انتخابات ۱۴۰۰ دارند و باز هم می توانند پیروز میدان باشند؟ با توجه به اینکه اختلافات درون جریانی میان آنها در این انتخابات و در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگر بروز و ظهور پیدا کرده است.

من فکر می کنم فرصتی استثنایی برای اصولگرایان به وجود آمده تا توانمندی های خود را اثبات کنند در عین حال تبلیغاتی که علیه آنها صورت می گیرد را هم بی اثر کنند. به هرحال در انتخابات های گذشته تخریب های بی پایه و اساسی علیه اصولگرایان مطرح شد مثل اینکه «اگر اصولگرایان بیایند زنان و مردان را حتی در خیابان جدا می کنند» و از این دست اظهارات.

اصولگرایان در مجلس یازدهم فرصتی تاریخی در اختیار دارند

اکنون اصولگرایان فرصت اندک اما تاریخی در اختیار دارند تا عملا کارنامه جدیدی را مخصوصا به نسل جوان ارائه دهند. تولید کارنامه جدید تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت، هم در پیروزی در انتخابات ۱۴۰۰ و هم در ارتباط با شکل گیری ذهنیت واقعی در مورد جریان غالب اصولگرایی.

کارنامه اصولگرایان باید مستقل از نیروهای تندرو این جریان باشد 

هرچند طیف هایی درون اصولگرایان وجود دارند که نسبت به آنها موضع داریم اما در عین حال نمی توانیم آنها را کنار بگذاریم و امکان نفی و طردشان وجود ندارد. به نوعی می توان موضع آنها را در تقابل با مواضع اصولگرایی دانست اما نمی توان حذفشان کرد اما می توانیم یک کارنامه ای ارائه کنیم که مستقل از نیروهای تندرو باشد و هویت اصولگرایان با عناصرِ اهل فکر، عمل و اهل توانمندی شان به اثبات برسد که موقعیتی استثنایی است. اما در عین حال سختی هایی هم دارد.

اصولگر ایان قطعا پیروز انتخابات ۱۴۰۰ هستند چون در حال حاضر ظرفیت و توجه لازم وجود دارد.اصولگرایان فرصت اندک اما تاریخی در اختیار دارند تا عملا کارنامه جدیدی را مخصوصا به نسل جوان ارائه دهند. تولید کارنامه جدید تاثیر بسیار زیادی در پیروزی در انتخابات ۱۴۰۰دارد.نیروهای تندرو به ویژه نیروهای تندرویی که به صورت غیر مستقیم از جانب اصلاح طلبان تحریک می شوند موانعی خواهند بود اما فکر می کنم این موانع نهایتا از پیش رو برداشته خواهد شد کما اینکه در لیست وحدت این موانع برداشته شد.

رأی تندروهای اصولگرا به شدت کاهش یافته/خیلی ها از خودمحوری و لجاجت تندرها، متفنر شدند

*مشخصا چطور می شود این تندروها را کنترل کرد که  به بدنه اصولگرایی ضربه نزنند؟ به هرحال در سال های اخیر و از ابتدای دهه نود اختلافات در جریان اصولگرایی افزایش یافته، فکر نمی کنید اصولگرایان به بازگشت جایگاه شیخوخیت و محوریت قرار گرفتن جامعتین نیاز دارند؟

نه اصلا نیازی نیست. امروز روند جایگاه رای نیروهای تندرو در جریان اصولگرا به شدت کاهش یافته و این موضوع در نظرسنجی ها هم کاملا مشخص است. به نظر من با برگزاری هر انتخابات جایگاه تندرو ها با کارکردی که دارند تنزل پیدا می کند، در این دوره هم خیلی‌ها از لجاجت و خودمحوری آنها متنفر و منزجر شدند.

یکی از سابقون جبهه پایداری با تنفر از لجاجت از اعضای این جبهه حرف می زد

حتی بسیاری از اعضای سابق جبهه پایداری از لجاجت اعضای فعلی آن منزجر هستند، نمی خواهم نام ببرم اما گفتگویی با یکی از اعضای سابق شورای مرکزی جبهه پایداری داشتم و او با تنفر از لجاجت و کج فهمی آنها صحبت می کرد. این موضوع نشان می دهد که آنها روز به روز بیشتر پایگاه خود را از دست می دهند و در عین حال وقتی به تعداشان هم نگاه می کنیم مشهود است که دیگر افراد موثری درون آنها نیستند.

پایداری‌ها پاینبدی به اصول ندارند و به راحتی تخریب‌گری می کنند

*پس چرا شورای ائتلاف نهایتا به آنها سهم داد تا آنها وارد ائتلاف شوند و لیست وحدت شکل بگیرد؟

به این دلیل که قدرت تخریب نیروهای تندرو زیاد است. چون به اصول پایبندی ندارند، به راحتی هر حرفی می زنند و تخریب گری می کنند این موضوع هم تا حدی می تواند در انتخابات شائبه ایجاد کند. وقتی یک نفر حرف خلافی می زند، در جریان تبلیغات فرصتی برای اثبات غلط بودن آن حرف وجود ندارد. در جریان انتخابات حرف ها می تواند تردید ایجاد کند و تاثیر منفی خود را داشته باشند. به همین دلیل است که همه می کوشند خود را با نیروهای تندرو درگیر نکنند و اجازه دهند جامعه به تدریج آنها را بشناسند که چه حرف و منطقی دارند.


رای اصولگرایان در انتخابات اخیر افزایش پیدا کرد. این افزایش ناشی از جذب آرای قشر خاکستری بود. یعنی اصولگرایان قابلیت این را داشتند که قشر خاکستری را در تعداد بیشتری هم جذب کنند اما به هرحال به دلایلی این کار متوقف شد.بنابراین فکر می کنم روندی که تاکنون طی شده نشان داده آنها هیچ سازگاری با وحدت ندارند، در عین حال حرفی هم برای گفتن ندارند. حرف های دهان پر کن می زنند اما پایبند اصول نیستند بنابراین ترجیح می دهیم بدون درگیری، جامعه آنها را بشناسد.

این شرایط در جریان اصلاح طلب هم وجود دارد و آنها هم حاضر نیستند برای نیروهای تندروی خود هزینه بدهند در حالی که به نظر می رسد اصولگرایان هزینه لازم را داده و این هزینه دادن هم برای تصمیم گیری های بعدی و فعلی ما تاثیرگذار بود.

بازگشت به مبانی انقلاب موردنظر همه اقشار جامعه است

*آقای سلیمی نمین! موضوعی که در این انتخابات مورد توجه قرار گرفت، استفاده از عنوان «انقلابی» به جای «اصولگرایی» بود، آیا قرار است اصولگرایان با بالا بردن این پرچم بازسازی و تغییری در جریان خود داشته باشند؟

ما در ارتباط با مبانی که مربوط به انقلاب است، در بعضی موارد دچار استحاله شدیم. بازگشت به مبانی انقلاب که در واقع مورد وحدت نظر همه اقشار جامعه بوده، اصل ارزشمندی است. احترام همه اقشار جامعه به شهید سلیمانی هم ناشی از همین موضوع است. چون ایشان نمونه ای از پایبندی به نیروهای انقلاب است و برای همه با ارزش و محترم است.

اینکه مبانی که می خواستیم بر آن اساس آنها جامعه را دچار تحول کنیم، مرتبا مدنظر قرار دهیم؛ مبانی همچون خدمت بیشتر به مردم، کم کردن فاصله با اقشار محروم جامعه و موضوعاتی از این دست می تواند منشا تحول شود همانطور که در جریان انقلاب منشا تحول بود اما با گذشت زمان دچار آفاتی شد. حالا هم مقابله با این آفات و یادآور شدن اصول انقلاب امری است پسندیده که امیدوارم این موضوع در همه جریانات و طیف های سیاسی مورد توجه قرار بگیرد.

*با این تفاسیر می توان گفت که اصولگرایان بعد از شکست در انتخابات های اخیر به دنبال ترمیم و بازسازی خود هستند؟

به دنبال توجه به آفاتِ دور شدن از مبانی انقلاب هستند.

 امروز روند جایگاه رای نیروهای تندرو در جریان اصولگرا به شدت کاهش یافته و این موضوع در نظرسنجی ها هم کاملا مشخص است. به نظر من با برگزاری هر انتخابات جایگاه تندرو ها با کارکردی که دارند تنزل پیدا می کند، در این دوره هم خیلی‌ها از لجاجت و خودمحوری آنها متنفر و منزجر شدند.نواصولگرایی قالیباف به معنای انقلابی گری و فداکاری است؟

*در این بین مباحث و انتقادی هم توسط برخی طیف ها و افراد مثل آقای قالیباف مطرح شد، این موضوعات هم تاثیری بر عملکرد اصولگرایان داشته و مورد توجه قرار گرفته است؟

من مطالعه خاصی در این زمینه نداشتم اما در مجموع چند سالی است که به این موضوع توجه می شود که انقلابی گری به معنای ایثار و فداکاری بیشتر و توجه به اصولی است که باید برای ایجاد تحول به آنها پایبند می بودیم و ازآفات دور می شدیم. اما اینکه نواصولگرایی که آقای قالیباف مطرح کردند چقدر در فهم این مسئله تاثیرگذار بوده را نمی دانم.

اصولگرایان قطعا پیروز انتخابات ۱۴۰۰ هستند

*با توجه به مجموعه شرایط فضای سیاسی و اجتماعی کشور و در عین حال شرایط موجود در جریان اصولگرایی و اصلاح طلبی،  به نظر شما اصولگرایان می توانند پیروز انتخابات ۱۴۰۰ هم باشند؟ به طوریکه که بتوانند با کاندیدایی واحد و رای بیشتر از ۱۶ میلیون پیروز میدان باشند؟

قطعا. چون درحال حاضر ظرفیت و توجه لازم وجود دارد.

۲۷۲۱۴

کد خبر 1364206

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 7 =