احتمال برگزاری دومین جلسه مجازی مجلس در نیمه دوم نوروز

باشگاه خبرنگاران نوشت: سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: جلسه آنلاین دیگری با حضور نمایندگان مجلس در تاریخ هشتم و یا نهم فروردین برگزار خواهد شد.

اسدالله عباسی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، با تشریح جزئیات جلسه آنلاین مجلس اظهار کرد: در جلسه آنلاین و دوسویه مجلس امروز آقای علی لاریجانی و برخی از اعضای هیئت رئیسه در مجلس حضور یافتند.

او افزود: اگر قرار باشد که جلسات آنلاین مجلس ادامه پیدا کند لازم است که رئیس و اعضای هیئت رئیسه به صورت حضوری در جایگاه خود حاضر شوند تا روند بررسی دستور جلسه و ارائه وقت به نمایندگان برای نطق و تذکر به درستی طی شود.

عباسی بیان کرد: در جلسه دوسویه امروز مجلس حدود هشتاد نماینده حضور داشتند که به دلیل آزمایشی بودن جلسه فوق مشکل آیین نامه‌ای وجود ندارد.

او تصریح کرد: اگر قرارباشد که جلسات مجلس به این صورت تداوم یابد تعداد نمایندگان در ارتباط دوسویه به حد نصاب آیین نامه‌ای برسد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در پایان گفت: جلسه آنلاین دیگری با حضور نمایندگان مجلس در تاریخ هشتم  و یا نهم فروردین ماه  برگزار خواهد شد.

2727

کد خبر 1366151