رمزگشایی از دلایل قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست تحریم‌های آمریکا

مهر نوشت:عنوان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بردارنده این است که این نیرو بجز رویکرد داخلی در حوزه خارجی نیز ماموریت هایی دارد.

ماههای آغازین سال بود که آمریکایی ها سپاه پاسداران را در لیست گروههای تروریستی قرار دادند. تفسیر این اقدام آمریکایی ها را می توان تنها در بروز توانمندی ها و ظرفیت های نظامی سپاه در داخل و نیز تاثیرگذاری بر تحولات بیرونی بود.

عنوان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بردارنده این است که این نیرو بجز رویکرد داخلی در حوزه خارجی نیز ماموریت هایی دارد که بر اساس بسته ارزشمند گفتمان مقاومت اسلامی استوار شده است.

واقعیت این است که سپاه نقش مهمی در تمامی تحولات انقلاب اسلامی ایران و نیز منطقه داشت. در داخل توانست در برابر گروههای تروریستی مانند سازمان منافقین بایستد و در جنگ تحمیلی در کنار ارتش جمهوری اسلامی مشارکت قوی و جدی داشت.

اما بعدها حتی بعد از پایان ماموریت های نظامی در طرح های سازندگی؛ مقوله های فرهنگی و نیز بحران های مختلف از سیل تا زلزله گرفته تا موضوعات فرهنگی ورود جدی و تاثیرگذار داشت.

بنابراین این سپاه تاثیرگذار نظامی، فرهنگی، اجتماعی چنان توانمندی، مشروعیت و مقبولیت یافته بود که آمریکایی ها را مجبور به قرار دادن آن در لیست گروههای تروریستی کرد تا از اعتبار آن کاسته شود.

در بعد خارجی نیز همزمان با فعالیت داعش و گروههای تروریستی بعنوان مستشار نظامی و به دعوت دولتهای رسمی منطقه تاثیر مهمی در افول تروریسم داشت.

همین توانمندی را می توان مهمترین تفسیر قرار گرفتن نام این نیروی قدرتمند در لیست تروریستی آمریکا دانست.

2727

کد خبر 1367906

برچسب‌ها