ببینید | چرا سیزده بدر  نباید از خانه بیرون برویم؟

در راستای انتشار ویروس کرونا در نقاط مختلف جهان سیاست‌ها و برنامه‌های مهمی برای مقابله با این ویروس تدوین و عملیاتی شده است که مردم در این عرصه نقش مهم و تعیین کننده‌ای دارند.

کد خبر 1371299

برچسب‌ها