ببینید | وضعیت خیابان‌های تهران و برخی از جاده‌های کشور در روز ١٣ فروردین

گزارش حسینی بای از وضعیت خیابان‌های پایتخت و برخی از جاده‌های کشور در سیزده بدر امسال که با همکاری مردم خیابان و جاده ها خالی از تجمع است را مشاهده می کنید.

کد خبر 1371478

برچسب‌ها