ببینید | پشت پرده تهدیدهای آمریکا علیه نیروهای مردمی عراق و ایران چیست؟

تحرکات آمریکایی ها در عراق در چند روز گذشته، کودتای آمریکایی ارزیابی شده است. آنها در چند روز گذشته چندین بار تهدیدهایی علیه نیروهای مردمی عراق داشتند و از ایران هم اسم بردند تا به خیال خود سناریوی جدید انتخاباتی‌شان را پیش ببرند!

کد خبر 1372242

برچسب‌ها