ببینید | پیشنهاد بی‌شرمانه دکتر فرانسوی برای تست واکسن کرونا روی مردم آفریقا

یک دکتر فرانسوی برای تست واکسن کرونا،مردم آفریقا را پیشنهاد کرد.

کد خبر 1372276

برچسب‌ها