"آشنازدایی" از تاریخ ایران یا ریختن آب به آسیاب تجزیه طلبان و تحریف گران تاریخ

اخیرا در تداوم جریان تحریف تاریخ قفقاز و انکار تعلق تاریخی این منطقه به سرزمین ایران، فردی به نام رضا حجت شمامی به بهانه مصادف شدن روز یازدهم فروردین 1399 با سالروز انعقاد قرارداد ترکمانچای در تاریخ قمری، با انتشار ویدئویی تاکید کرد که می خواهد اقدام به "آشنازدایی" درباره تعلق تاریخی قفقاز به ایران بکند!

این شخص مشخصا منکر تعلق تاریخی منطقه قفقاز به ایران شد و در ویدئوی کوچکی که از خود ضبط و منتشر کرد، بارها و بارها تاکید کرد که قفقاز هیچ گاه جزئی از سرزمین ایران نبوده است و به تعبیر وی در طول تاریخ قدرت های مختلفی از جمله یونان و روم و روسیه و عثمانی و آلمان و اطریش و انگلیس در این منطقه حضور داشته اند. در ظاهر امر به نظر می رسید که شاید این "آشنازدایی" کننده از تاریخ قفقاز سعی دارد با این ادعا ، از میزان احساس حقارت و حسرت  ناشی از تجزیه قفقاز از ایران در نتیجه معاهدات ننگین گلستان و ترکمانچای بکاهد و به نسل جدید اینطور وانمود کند که نباید بخاطر انعقاد معاهدات گلستان و ترکمانچای احساس حقارت و ناراحتی داشته باشیم، زیرا براساس این قراردادها اساسا منطقه ای را از دست داده ایم که متعلق به سرزمین تاریخی مان نبوده و بنا به ضرورت و به دلیل کاهش قدرت ایران در آن زمان ناگزیر شده ایم از منطقه ای که هر از گاهی بر آن مسلط می شدیم، چشم پوشی کنیم!

به علت بی معنی بودن آنچه این فرد به عنوان "آشنازدایی" از تاریخ قفقازز مطرح کرده و همچنین به علت بی اساس و بی ارزش بودن این ادعا از نظر علمی ،  همانند شمار کثیری از این دست ویدئوها و کلیپ ها و حتی کتاب ها و مقالات بی ارزشی که تحریف کنندگان تاریخ قفقاز در سطوح مختلف دولتی جمهوری آذربایجان و ترکیه و سایر کشورها منتشر می کنند و با بی اعتنایی اهالی علم و رسانه در ایران مواجه می شوند، می شد به این ویدئو نیز بی اعتنا باقی ماند و برای رد آن وقت صرف نکرد، اما به علت انتشار آن از سوی فردی ایرانی که تاکنون در صف تجزیه طلبان و قومیت گرایان نبوده، بی اعتنایی به این ادعا جایز نیست.

احتمالا آقای رضا حجت شمامی برای مطرح شدن در فضای رسانه ای و علمی کشور و جلب توجه به خود، ادعای بزرگ عدم تعلق تاریخی قفقاز به ایران و به تعبیر خودش "آشنازدایی" از تاریخ ایران را مطرح کرده باشد. چنانکه خود نیز در همین ویدئو بیان می کند که ممکن است این صحبت ها با نقدهای پررنگی مواجه شود!  اگر همین انگیزه و انتظار مواجه شدن با نقدهای پررنگ و واکنش های جامعه علمی و رسانه ای کشور ، ایشان را به طرح ادعای عدم تعلق تاریخی قفقاز به ایران سوق داده باشد، بهتر است بداند که اگر با کارهای وزین علمی در حوزه تاریخ شهرت کسب کند، خیلی پسندیده تر از کسب شهرت بر اثر "گنده گویی" خواهد بود و آنچه وی آن را "آشنازدایی" نامیده ، در واقع "حساسیت زایی" است.  ضروری است که   صلاحیت علمی و فکری و رفتاری پیشنهاد دهنده "آشنازدایی" از تاریخ قفقاز مورد ارزیابی و سنجش مجدد قرار گیرد تا معلوم شود که وی با چه انگیزه ای ، ادعایی گزاف را  آن هم بی ارتباط با حوزه تخصصی خود و بدون توجه به منافع ملی و مستندات علمی و تاریخی، رسانه ای کرده و انتظار این را داشته است که ادعای گزافش "نقدهای پررنگی" را به دنبال داشته باشد؟  

با توجه به اینکه تعلق تاریخی قفقاز به ایران، نیازی به اثبات ندارد و در واقع، انکار کنندگان این واقعیت تاریخی و در این مورد خاص "آشنازدایی" کنندگان از تاریخ ایران، خود نیازمند کبری و صغری چیدن برای انکار واقعیت تعلق تاریخی قفقاز به ایران هستند، در این مقال کوتاه نیازی به این نیست که منابع یونانی و روسی و عثمانی که تعلق تاریخی قفقاز به ایران را به صراحت ثبت و بیان  کرده اند، بازگویی شوند. اما، قطعا اگر "آشنایی زدایی" کنندگان از تاریخ ایران و تحریف گران تاریخ قفقاز اصرار به تداوم این روند داشته باشند، کارشناسان تاریخ ایران نیز مسئولیت خود را ایفاء و نه تنها منابع ایرانی تاریخ قفقاز ، بلکه منابع یونانی و روسی و عثمانی که تعلق قفقاز به ایران را در تاریخ ثبت کرده اند، بازگویی و بازخوانی خواهند کرد.

همچنین باید این نکته نیز بررسی شود که آیا  تلاش برای "آشنازدایی" از تاریخ ایران و قفقاز ، با جریان شناخته شده تحریف تاریخ قفقاز که در جمهوری آذربایجان و ترکیه وجود دارد، ارتباطی دارد یا نه؟ زیرا، سخنانی که در  ویدئوی"آشنازدایی" از تاریخ قفقاز در ایران بیان شده است، در واقع تکرار همان گزافه گویی هایی است که در کتب تاریخی جمهوری آذربایجان بیان می شود و قفقاز را منطقه ای معرفی می کند که "خان نشین های" آن تابع قدرت مرکزی یعنی ایران نبوده اند! اینکه کسی که خود را کارشناس اروپا معرفی کرده، چگونه بدون مطالعه و صرفا بر اساس بافته ها و تراوشات تخیلی افرادی همچون یعقوب محمودوف، رییس "انستیتوی تاریخ" آکادمی علوم جمهوری آذربایجان و برندا شیفر تئوریسین اسرائیلی و از مستشاران مهم حکومت جمهوری آذربایجان  در کتاب "مرزهای برادری"  ، ادعایی بی پایه درباره موضوعی به گستردگی تاریخ حاکمیت ایران بر قفقاز می کند، صرفا یک حرکت فردی ناشیانه نمی تواند تلقی شود. گرچه ممکن است جناب حجت به دلیل عدم تخصص خود در حوزه قفقاز، هنوز کتاب "مرزهای برادری" برندا شیفر اسراییلی را مطالعه نکرده باشد. اما، همانند سایر عوامل رسمی و غیررسمی بازنشر  تاریخ بافی های پان ترکیست ها و پان آذری ها و تئوریسین های اسراییلی آنها، در ضدیت با بدیهیات اولیه مستند و مستدل تاریخ قفقاز و در واقع تاریخ ایران قضاوت کرده است و این  کاری است که کشورهای ضد ایرانی با خرج های هنگفت از پس آن بر نمی آمدند. چرا که این کار همانند تلاش برای پوشاندن خورشید است که عبث و بیهوده بودن آن کاملا روشن است. البته، منتشر کننده ویدئوی " آشنازدایی" از تاریخ قفقاز ، به اندازه کارکنان انستیتوی تاریخ جمهوری آذربایجان در سفسطه و تاریخ بافی مهارت نداشته و در همین ویدئوی کوچک که منتشر کرده، ناخواسته و برخلاف ادعای اصلی خود، دوره های مهم تاریخ از دوره هخامنشیان و حمله اسکندر مقدونی به ایران و دوره های اشکانیان و صفویان و قاجاریه به عنوان دوره های تسلط ایران بر قفقاز نام برده و ناخودآگاه اذعان کرده است که به جز دوره های کوتاهی که قفقاز گرفتار تجاوز قدرت های متجاوزی همچون روسیه تزاری و امپراطوری عثمانی شده، در تمامی دوره های تاریخی در چارچوب مرزهای ایران عزیز حفظ شده بود.  تجاوزهای مقطعی روسیه تزاری و عثمانی در مقابل سال های طولانی قبل از انعقاد معاهدات ننگین گلستان و ترکمانچای در سال های 1813 و 1828 و جدایی قفقاز از پیکره ایران ، به هیچ وجه به معنای دست به دست شدن دائمی قفقاز میان ایران و روسیه و عثمانی و بنابراین بی صاحب بودن این منطقه و به تعبیر منتشر کننده ویدئوی "آشنازدایی"  به معنای "خودمختاری" یا "نیمه خودمختاری" این منطقه تا قبل از آن معاهدات ننگین نمی تواند تلقی شود. ادعای پوچ "خودمختاری" یا " نیمه خودمختاری" قفقاز از این نظر نیز نیازمند واکنش است که چنین مهملاتی پیش از این از طرف جریان پان ترکیسم و در بسیاری موارد به شیوه های خیلی زننده که شایسته واکنش علمی نبود، مطرح می شد، اما اکنون "آشنازدایی" کنندگان تاریخ ایران، با ظاهری نسبتا موجّه و با استفاده از امکانات رسانه ای ایران خواه در فضای مطبوعاتی و خواه در فضای مجازی چنین ادعاهایی را مطرح می کنند و اگر از حرکت این جریان خزنده نفوذ در درون فضای رسانه ای و علمی کشور جلوگیری نشود، معلوم نیست که در آینده چه تبعاتی به دنبال داشته باشد.

*کارشناس مطالعات منطقه ای

310 310

کد خبر 1374005

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 15 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 21
 • نظرات در صف انتشار: 1
 • نظرات غیرقابل انتشار: 13
 • زواره IR ۱۸:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۹
  10 1
  دوست عزیز، بهتر به جای برآشفتن و یا بروز تعصب خشک و خالی، واقعیت رو در تاریخ مطالعه میکردید تا بیشتر از این خود را آزتر ندهید و منتقد سخنان آشنازدایی نشوید. قفقاز هیچ موقع بطور کامل مال ایران نبوده است.ادعای چه میفرمایید؟
  • رضا TR ۱۸:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۹
   29 0
   به طور کامل نبوده دلیلی نمی شود که انرا نفی کنیم، همچنانکه مناطق مرکزی و جنوبی هم تا قبل از اقدامات رضا شاه ساز خود را می نواختند ولی کسی ادعای شما را نمی نماید. ولی قطعا این مناطق متعلق به جد حیدراف و علی اف نبوده
  • محمد IR ۱۸:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۹
   64 0
   ۴۰سال از عمر صرف تاریخ شده به صورت مستدل و مستند با در نظر گرفتن منابع و اسناد حتی غیر ایرانی به راحتی می توان اثبات کرد قفقاز جزئی از خاک ایران بوده یکی همین عهدنامه ترکمانچای.فکر می کنید چرا روسها با عثمانها یا کشور دیگری ننشستند پای میز مذاکره چون خاک آنها نبوده
  • IR ۰۱:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۰
   0 0
   تو میدونی چند قرن جمهوری آذربایجان و نواحی گسترده ای در قفقاز جزو ایران بودند؟تو چقدر از منابع موثق خارجی مرتبط در مورد نقشه ایران در قرن های مختلف رو مطالعه کردی؟ جنگ ها و متصرفات در قفقاز توسط لشکر های مختلف شاهان مختلفی در سلسله های قاجار و صفویه و افشاریان و ساسانیان و تعدادی از سلسله های دیگه ایرانی هم از نظرت کاملا دروغ بود؟
  • عادل عارفی IR ۱۱:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۰
   0 1
   پسر جان حتی همون ترکیه و اذربایجان و کشورهای جد و ابادت هم جز ایران بزرگ بوده و در این ه خاهد بود
 • TR ۱۸:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۹
  33 1
  وقتی افرادی مثل سلیمی نمین به عنوان اصولگرا تاریخ را وارونه می نمایاند و زنوزی به عنوان مالک یک تیم هر کاری می کند و اقدامی صورت نمی گیرد باید هم از این دست حرفها را بیشتر و بیشتر شنید.
 • ایرانی IR ۱۹:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۹
  34 1
  سخنان آقای شمامی بخشی از پروژه ی بزرگتری است که سال ها ست با هدف ویژه ای آغاز شده و باید جدی تر به آن پرداخت و نباید به بحث های قوم گرایانه ی ترک و فارس فروکاسته شود.بی گمان امریکا و اسراییل و کشورهای دیگر که منافع مشترکی دارند به آن دامن می زنند.از نظر علمی پژوهش های کسروی و دکتر عنایت اله رضا و فیروز منصوری و امان اله قرشی و بسیاری دیگر از ایران دوستان می تواند ره گشای جویندگان باشد.
  • IR ۰۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۰
   0 1
   واژه "ترک"و"فارس"دقیقا به چه معنی هست؟واژه فارس ( برای نامیدن یک گروه قومیتی که به زبان فارسی حرف میزنند) رو من اکثرا از برخی از غیر فارس زبان ها در ایران و به ویژه از برخی از ترک زبان ها در ایران شنیدم.آیا در بین فارس زبان ها برای نامیدن خودشون استفاده از واژه فارس رایجه؟ممکنه من یک یزدی یا یک اصفهانی فارس زبان دیده باشم که بگه یزدی یا اصفهانیه ولی من که نشنیدم به من در معرفی خودش بگه من یک فارسم(از نظر فارس زبان بودن).در قرن های مختلف و الان افراد بسیاری در زمین، به سرزمین ایران به علاوه بخش هایی در اطراف این سرزمین،سرزمین پارس یا فارس یا کلماتی شبیه به این کلمات می گفتند و فارس الزاما به معنای اینکه کسی به فارسی معیار کنونی حرف میزنه نبود.2500 سال پیش چند درصد مردم قوم پارس زبان فارسی کنونی رو می فهمیدن؟اصلا تقسیمات کنونی زبانی در ایران مثل الان بود؟چند درصد مردم در آذربایجان زبان ترکی می فهمیدن؟منظور از "ترک"چیه؟
  • IR ۰۱:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۰
   0 0
   اکثریت مردم آذربایجان هم به جز ریشه های زبانی، در مجموع از نظر ساختار چهره،آداب معاشرت،مناسبت های مذهبی،اعیاد ملی،دستاوردهای فرهنگی و تاریخی، شبیه اکثر فارس زبان ها در ایران و اکثر مردم در ایران هستند یا شبیه به اکثر مردم استانبول و آسیای میانه؟مهاجرت های بسیاری در تاریخ ایران رخ داد.چند نفر از مردم در ایران میدونن که 500 سال پیش یا 1000 سال پیش نیاکانش به چه زبانی حرف میزدن؟و متاسفانه یک عده از قومگرایان و پانترکیست ها هم هم به شدت در تلاش هستند با ایجاد یک دوقطبی شدید ساختگی و کاذب به نام"ترک و فارس"یک گسل شدید دروغین ایجاد کنند و با مظلوم نمایی و به اسم "هویت" و با بازی با کلمات و نفرت پراکنی،یک هویت جعلی و دروغین برای آذربایجان معرفی کنند.درود بر ایران.
 • IR ۱۹:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۹
  1 0
  متاسفانه این عده با همه مشکل دارند و توهمات آنها محدود به قفقاز نمی‌شود. اینها با هر مساله ای که با فارس و کرد و ارمنی و یونانی و علوی و... و سایر مردمان همسایه که تصور می‌کنند متعلق به توهمات نژادی آنها نیست مخالفت می‌کنند. از نظر آنها بخش زیادی از تاریخ ایران شامل کوروش کبیر و ادبیات و شاعران ایرانی یا جعلی هستند یا در اصل متعلق به آنها. حتی حاضرند به اعراب پناه ببرند که اسمی از خلیج فارس نباشد. می‌گویند کردها مهاجر هستند درحالی که اگر بحث تاریخ مطرح باشند بسیار قبل از اینها، کردها در مناطف وسیعتر از امروز زندگی می‌کرده اند و اصولا یکی از اصیل‌ترین اقوام ایرانی هستن که زبان و لباس و موسیقی و... خودشان را حفظ کرده اند. بخشی از هم فکرانشان ارمنی‌ها را نسل کشی کرده اند اما اینها فقط به وقایع قره باغ که یک صدم نسل کشی ارامنه هم نبوده است تاکید دارند. و هزاران مورد شبیه این.
 • IR ۲۰:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۹
  4 0
  باید مرزها براساس زبان و مذهب باشد تا قومی بر دیگری برتری نداشته باشد
  • IR ۱۲:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۰
   0 2
   در ایران زبان باعث برتری یک قوم بر قوم دیگره؟اگر منظورت از برتری در این نظرت نفوذ سیاسیه ،آیا آذری ها به نظرت در مجموع در ایران نفوذ سیاسی کمی داشتند و دارن؟حتی از نظر صنعتی و اقتصادی تبریز در مجموع به نسبت در ایران ضعیفه؟آیا مسئولین کمی از آذربایجان در ایران وجود داشتند و دارند؟
  • IR ۱۲:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۰
   0 0
   این حرف شما رو فقط نژادپرستهای سیاه دل میزنن! هیچ قومی بر قوم دیگری برتری نداره.
  • کارن IR ۱۴:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۰
   0 0
   بله ولی مرزهای ایران مطمنا بزرگتر از مرزهای فعلی خواهد بود و کسانی که با تاریخ و فرهنگ ایران مشکل دارند خیلی به خودشان سخت نگیرن ..اونها همانهایی هستند که به خلیج همیشه فارس میگویند خلیج ع...
 • سیاوش US ۲۰:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۹
  34 2
  آقای رضا که دم از اقدامات رضاشاه میزنی، رضا پالانی که شاه نبوده، آخرین شاه ایران احمد شاه قاجار است.
  • ساسان IR ۱۱:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۰
   0 2
   در بعد از جنگ جهانی اول ایران عملا تجزیه شده بود و اگر رضا شاه در اون موقع نبود الان شکل ایران در نقشه به این صورت نبود. احمد شاه قاجار هیچ قدرتی بجز در تهران و اطرافش نداشت و ایران فقط اسم ایران را داشت
  • IR ۱۲:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۰
   0 1
   رضا شاه شاه نبوده؟این بخش از تاریخو هم میخوای نادیده بگیری؟نظرت در مورد پانترکیسم چیه؟
  • IR ۱۲:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۰
   0 0
   الان ما در چه تاریخی زندگی می کنیم؟بعضیا هم آمار لایک به این نظرو به صورت کاذب تغییر ندن.
  • رامین IR ۱۵:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۰
   2 3
   شما لیاقتت همون احمد قجری هست که مردم رو ادم حساب نمیکردن البته حق هم داشتن چون امثال تو رو خوب میشناختن از نظر ما رضا شاه یکی از شاهان ایران بوده همون شاهی که راه اهن تلفن تلکراف خودروسازی ذوب اهن دانشگاه ارتش منظم دادگستری و خیلی از امکانات امروز مربوط به خدمات رضا شاه هست خیلی ادم باید نمک نشناس و بی وطن باشه که این همه خدمات رو نبینه و کور باشه تو واقعا لیاقتت همون سلسله منحوس قجر هست . ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست
 • کارن IR ۱۰:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۰
  2 2
  جمهوری آذربایجان به شدت و ترکیه با شدت کمتر (و نامحسوس تر) در حال تاریخ سازی علیه ایران هستند . البته تاریخ نویسی ناشی گرانه ترکیه مختص به ایران نیست به گفته یکی از تاریخ نویسان : هیچ گوشه ای از تاریخ جهان نیست که از مداخلات خام دستانه تاریخ نویسان ترکیه ای در امان و مصون مانده باشد. و خوشبختانه تئوری های پوچ تاریخی شان را فقط خودشان در آنکارا و باکو میخوانند و بقیه به دید تمسخر به آنها مینگرند . لیکن این امر نباید اعتراض شدید ما و روشنگری ما را بر علیه آنان ایجاد نکند .مهمتر از آن مردم پاک تبار و بزرگ آذربایجان و بویژه نخبگان عزیز آذری هستند که باید از همبستگی تاریخی ، قومی و فرهنگی خود بر علیه درازدستی باکو دفاع کنند . تردید ندارم هیچگاه تبریز و اردبیل قهرمان جایگاه خود را به باکو نخواهند داد . اگر چه بادکوبه و گنجه و شیروان و.. نیز جزئی از ایران هستند لیکن همیشه در سایه تبریز و اردبیل بوده اند و آن سرزمینها اَران نام داشته است که کمونیست بخاطر انتقام از مردم تبریز و آذربایجان و قوم رشید شاهسون نام آذربایجان بر آن نهادند. یاشاسین اذربایجان
 • سعید IR ۰۸:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۱
  3 0
  قرارداد ترکمانچای یک قرار داد ننگین نیست که باعث تحقیر جوانان ایران بشود حکومت قاجار 8 سال با امپراطوری اون موقع روسیه جنگ می کند و در نهایت بعد از شکست مجبور به عقب نشینی می شود تا کل قلمرو خودشو از دست نده ، کاری که امپراطوری عثمانی در جنوب اکراین کرد و بعد 40 سال برگشت و دوباره آنجا را تصاحب کرد، متاسفانه اشاره ای به وطن فروشی دوران پهلوی نمی کند ، چرا بحرین ، قطر ، کوه های آرارات و ... در دوران پهلوی فروخته شد و حرفی از آن نیست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟