ببینید | مردم تا چه اندازه اصول بهداشتی را رعایت می‌کنند؟

مردم تنها با رعایت اصول بهداشتی می توانند ویروس عالمگیر کرونا را زمینگیر کنند.

کد خبر 1374554

برچسب‌ها