ببینید | فاجعه در انتظار آمریکایی‌هاست؛ دستگاه‌های ارسالی به بیمارستان‌ها از کار افتاده‌ هستند!

گزارشگر شبکه روسیا الیوم درباره شرایط کرونا در آمریکا گفت: فاجعه در انتظار آمریکایی‌هاست؛ دستگاه‌های ارسالی به بیمارستان‌ها از کار افتاده‌ هستند.

کد خبر 1375905

برچسب‌ها