ببینید | قبرهای دسته جمعی خارج از استانبول برای دفن قربانیان کرونا

خارج از استانبول برای دفن قربانیان کرونا قبرهای دسته جمعی حفر شده است.

کد خبر 1375912

برچسب‌ها