ببینید | کتک کاری مردم انگلیس در صف خرید فروشگاه

ویدئویی از کتک کاری مردم انگلیس در صف خرید فروشگاه بزرگ، شهر بیرمنگام در پی الزام رعایت فاصله اجتماعی را ببینید.

کد خبر 1376226

برچسب‌ها