ببینید | بی‌توجهی ترامپ به کمبود امکانات درمانی بیمارستان‌ها فاجعه آفرید

کمبود ماسک و دستگاه تنفس مصنوعی در مراکز درمانی و بیمارستان‌های آمریکا، پزشکان را مجبور کرد برای دادن "تنفس مصنوعی" دست به دامن لوله پولیکا شوند.

کد خبر 1376248

برچسب‌ها