ببینید | چشم تیزبین رادارهای ایرانی برفراز آسمان کشور

با حضور فرمانده کل ارتش، از دو سامانه راداریِ راهبردیِ خلیج فارس و مراقب رونمایی شد.

کد خبر 1378726

برچسب‌ها