دو تکلیف جدید مجلس برای شورای نگهبان؛ کاندیداهای حقوقدان دوبرابر معرفی شوند /حقوقدانان نیاز به دو سوم رأی نمایندگان دارند

نمایندگان مجلس تصویب کردند رئیس قوه قضائیه تعداد دو برابر حقوقدانان مورد نظر برای معرفی به شورای نگهبان را به مجلس معرفی کند.

به گزارش خبرآنلاین، در جریان نشست علنی امروز مجلس ماده یک و دو  طرح اصلاح آئین نامه داخلی مجلس درباره حقوقدانان شورای نگهبان تصویب کردند. شورای نگهبان ۶ عضو حقوقدان دارد که این اعضا با معرفی رئیس قوه قضائیه و با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند. پیش از این در مواردی رییس قوه قضاییه ۶ نفر را به عنوان حقوقدان به مجلس معرفی می‌کرد و نمایندگان معتقد بودند که در این صورت حق انتخابی برای مجلس باقی نمی‌ماند.

بر اساس اصلاحیه ای که امروز نماینده انجام دادند در ماده یک،مبحثی به عنوان مبحث دوازدهم (انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان) به فصل اول باب دوم قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی الحاق و ماده ۲۰۱ مکرر به ذیل آن اضافه می شود:

ماده ٢٠١ مکرر- در اجرای اصل نود و یکم قانون اساسی، رئیس قوه قضاییه حقوقدانان شورای نگهبان را از میان حقوق‌دانان مسلمان تحصیلکرده در رشته های مختلف حقوقی با مشخصات کامل به همراه سوابق علمی و تجربی حداقل دو برابر افراد، به مجلس شورای اسلامی معرفی می کند.

طبق تبصره این ماده، پس از معرفی حقوقدانان به مجلس شورای اسلامی انصراف هریک از آنان قبل از اینکه موضوع در دستور هفتگی مجلس قرار گیرد امکان‌پذیر است و رئیس قوه قضاییه فرد یا افراد جایگزین را به صورت مکتوب به مجلس اعلام می‌کند.

طبق ماده ۲ این طرح جزء ۲ بند ز ماده ۱۱۷ قانون به بند د این ماده منتقل می‌شود؛ براساس این جزء انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان با اکثریت نسبی صورت می‌گیرد.

به موجب تبصره این ماده همچنین در صورتی که حقوقدانان معرفی شده در مرحله اول رای لازم (دو سوم) را کسب نکردند، در مرحله دوم اکثریت مطلق آرا نصاب رای‌گیری خواهد بود.

27216

کد خبر 1386951

برچسب‌ها