نامزدهای دبیری مجلس یازدهم از سوی هیات رئیسه سنی معرفی شدند.

 به گزارش خبرآنلاین، انتخابات هئیت رئیسه امروز در دستور کار مجلس یازدهم است. در ادامه جلسه علنی مجلس نامزدهای کرسی دبیری هیات رئیسه مجلس یازدهم از سوی هیات رئیسه سنی معرفی شد.

سلمان اسحاقی، احمد امیرآبادی، معصومه پاشایی، حسینعلی حاجی دلیگانی، سیدکریم حسینی، سیدکاظم دلخوش، سیدمحمد دهنوی، محمد سریزی، محمدرضا صباغیان، محمد صفری، سید مهدی فرشادان، علی کریمی فیروزجایی، جبارکوچکی نژاد، روح الله متفکر آزاد، حسین محمدصالحی، مرتضی محمودوند، سمیه محمودی، سیدعلی موسوی، سیدناصر موسوی لارگانی کاندیداهای دبیری مجلس هستند.

2727

کد خبر 1392949