چند تصویر کمتر دیده شده از قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲

در ده سال اخیر کوشش های چشمگیری برای تاریخ‌نگاری این دوره صورت‌ گرفته که بخشی از آن‌ مربوط است به بازنمایی و ترسیم قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، با این‌که در این کوشش ها، مساحت‌ تـحقیقات سازمانی و نهادی بیشتر از پژوهش های شخصی و موردی است، اما نکته‌ قابل‌توجه‌ در هر دو مورد، روشنی زوایای حرکت پانزدهم خرداد است.

حتی پژوهندگان خارجی، آنهایی که امکان‌ دست‌یابی به مدارک کافی درباره این حـادثه را داشـته‌اند، اطلاعات نسبتا یکسانی ارائه داده‌اند و اگر به دور از منویات سیاسی قلم زده باشند، در قضاوت نیز بی‌راهه نرفته‌اند. این در حالی است که‌ خاکستر تبلیغات حکومت پهلوی و هم‌آواز با آن رسانه‌های خارجی، حتی مواضع‌ دولت‌ اتـحاد جـماهیر شوروی، روی این آتش را پوشاند و اجازه نداد شعله‌ای از حقیقت آن، سر برآورد.

17۲۷۲۱۵

کد خبر 1395575

برچسب‌ها