ببینید | ۱۵ خرداد ۴۲؛ قیامی که با خون آبیاری شد

شهید عباس قاسمی یکی از دلاور مردان دیار قم بود که در قیام خونین ۱۵ خرداد ۴۲ تا پای جان ایستاد.

۲۶۵ ۲۵۶

کد خبر 1395600

برچسب‌ها