بیایید یک دقیقه در روز وقتمان را صرف مقابله با اقدامات مخرب محیط‌زیست کنیم

امسال روز جهانی وهفته محیط زیست را درحالی برگزار می نماییم که جهان باویروس کوید۱۹ وبیماری مرموز کرونا دست به گریبان است وهر روز انسانهای بی دفاع وناتوان جانشان را براثرابتلای به این بیماری از دست می دهند.

گرچه این بیماری فرصتی مهیا کرده تا فشار بر گیاهان وجانوران و عرصه های طبیعی که منجربه تخریب گسترده طبیعت می شد،کمترشود،اما تخریبهای گسترده انسان جانشین خدا در زمین که نقش تکاملی وامانتدار وسازنده خویش را فراموش کرده وهمه چیز را برای رفاه خویش می خواهد اگر مهارنشود،حیات در محیط زیست بااختلال روبرو خواهد شد و آنزمان هم چندان دیرنیست

▪︎«تنوع زیستی؛ فراخوان اقدام به مقابله با انقراض فزاینده گونه ها و تخریب طبیعت»

شعاری است که امسال از سوی برنامه محیط زیست سازمان ملل(UNEP)برای روزجهانی محیط زیست انتخاب شده است.

ایران عزیز علیرغم جفاها وبی مهری هایی که در حق محیط زیستش روا داشته شده،هنوز در زمره ۲۰ کشور باتنوع زیستی بالا در دنیاست.ضرورت دارد سازمان حفاظت محیط زیست نظارت خویش را نسبت به تدوین و اجرای برنامه های راهبردی و اقدامهای ملی وزارتخانه ها،سازمانها ونهادهای مسئول ومرتبط بااین عرصه حیاتی معطوف ودستگاههای متولی نیزمتعهدانه تکالیفشان را به انجام برسانند

▪︎حفظ غنای تنوع زیستی در گروی حفظ ذخایر ژنتیکی،شناسایی وحفظ گونه های جانوری و گیاهی درمعرض انقراض،تدوین واجرای راهبردها و برنامه های ملی در موضوعات مختلف نظیر آب،هوا،خاک،کشاورزی،سکونتگاههای انسانی،ارتباطات ومدیریت شهری و... است که می تواند پایداری حیات راتضمین نماید زیرا غذایی که میل می کنیم و آب گوارایی که می نوشیم و هوایی که استنشاق می کنیم درسایه 《تنوع زیستی》حاصل می گردد.

▪︎اگر می خواهیم برمشکلات عدیده زیست محیطی که حیات مردم وامنیت کشور رابه مخاطره انداخته فائق آییم باید هرسه قوه اهتمام جدی تری درتدوین راهبردها،اجرای برنامه های ملی،تنقیح وتدوین قوانین کارآمد ومنطبق براستانداردهای جهانی وملی وحمایت قضایی موثرتر ازاین عرصه حیات بخش معطوف دارند و راه برای ایفای نقش سخاوتمندانه وبی مزد ومنت مردم بازشود ورسانه ها و علم ارتباطات حساسیتهای مردم رادرپاسداشت طبیعت با رویکرد حفظ این سرمایه بین نسلی برانگیزانند و ترویج آموزه های علمی و دینی وفرهنگی برای جلوگیری ازتخریب محیط زیست درمدارس،حوزه های علمیه و دانشگاهها مورد اهتمام جدی قرارگیرد،زیرا جهل آسیب زیادی به طبیعت وارد کرده است.

درانتهای این نوشتار پیشنهاد می نمایم هر ایرانی در روز تنها ۱ دقیقه وقت خویش را(بامدیریت سرپرست خانوار) انفرادی یاجمعی صرف مقابله با اقدامات مخرب محیط زیست انسانی وطبیعی نماید.

نتیجه عملی این پیشنهاد یعنی در مجموع تمامی ایرانیان، در یکسال زمانی معادل ۲۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دقیقه، (۴۸۶ میلیون و ۶۶۷ هزار ساعت،یا ۲۰ میلیون و ۲۷۸ هزار روز) معادل ۵۵ هزار و ۵۵۶ سال صرف امور مربوط به محیط زیست و طبیعت نمایند که نتیجه اش فائق امدن برحل بسیاری ازمشکلات زیست محیطی ملی و برجای نهادن یادگاری ماندگارمطابق شان و جایگاه تاریخی این ملت پرافتخار درسطح جهان خواهدبود.

ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید

هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس دهم

۲۳۵۲۳۵

کد خبر 1395966

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 11 =