تصاویر دیده نشده از سردار سلیمانی در دوره آموزش نظامی

سایت مشرق دو تصویر دیده نشده از سردار شهید سلیمانی در دوره آموزشی را منتشر کرده است.

دوره آموزشی به مربی گری شهید «محمد ناظری» - حاج قاسم سلیمانی، نفر پنجم ایستاده از چپ- شهید ناظری، ردیف اول نشسته، نفر سوم از چپ

روز آخر دوره آموزش عمومی پاسداری- سال ۱۳۵۹- سردار سلیمانی، نفر سمت راست- سرهنگ مهرابی پور، نفر سمت چپ

2727

کد خبر 1399609

برچسب‌ها