ببینید | سردار حسین دهقان: با ترامپ مذاکره نخواهیم کرد

سردار حسین دهقان مشاور مقام معظم رهبری در امور نظامی در مصاحبه با الجزیره گفت: مذاکره ای با ترامپ صورت نخواهد گرفت زیرا او طرفی نیست که بتوان با او گفتگو کرد. ما او را جنایتکار و تروریست و نه رئیس جمهوری می دانیم که بتوان با او مذاکره کرد. همچنین ما هر نوع مذاکره درباره سامانه های دفاعی موشکی خود را رد می کنیم.آمریکا از ما می خواهد سیاست هایمان را در منطقه تغییر دهیم، ما می گوییم چرا آنها سیاست هایشان را تغییر نمی دهند؟ سیاست های ما در منطقه ادامه دارد و تغییر نخواهد کرد. حرف ما روشن است که هر نوع اقدام نظامی آمریکا علیه امنیت ملی ما، با پاسخ قوی و گسترده روبرو خواهد شد.

۲۵۶ ۲۵۶

کد خبر 1402304

برچسب‌ها