ببینید | قرائت اتهامات بزرگترین بدهکار بانکی در دادگاه طبری

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری در حال برگزاری است. در این پرونده همچنین قرار است به اتهامات یکی از قضات شاغل و یک قاضی بازنشسته هم رسیدگی شود. در این جلسه بیژن قاسم زاده بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه و همچنین رسول دانیال زاده از ابر بدهکاران بانکی که مدتی هم متواری بود حضور دارند.

کد خبر 1404252

برچسب‌ها